Type XIII collagen. Characterization of ectodomain shedding and its biological implications in mammalian cells, characterization of type XIII collagen expression in human cancers, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 855

Tyyppi XIII kollageeni on solukalvoproteiini, jolle on tyypillistä runsas ilmentyminen sikiökaudella, kun taas kehittyneellä yksilöllä ilmentyminen elimistön erilaisissa solun ja kudosten tarttumisrakenteissa on määrältään vähäistä. Tässä väitöskirjassa on selvitetty tyyppi XIII kollageenin solunulkoisen osan, ns. ektodomeenin, irtoamista ja sen säätelyä. Nisäkässolujen proproteiinikonvertaasientsyymien todettiin olevan ainoa entsyymiryhmä, joka vastaa ektodomeenin irrotuksesta. Erilaiset solunsisäiset säätelymekanismit solutyypistä riippuen voivat vaikuttaa ektodomeenin irtoamisen tehokkuuteen. Tätä lisää myös solujen irtoaminen alustastaan. Tutkimuksen perusteella ektodomeenin entsymaattista irrotusta tapahtunee paitsi solun ulkokalvolla, myös solunsisäisessä Golgin laitteessa. Irronneen ektodomeenin todettiin olevan biologisesti aktiivinen molekyyli, sillä sen läsnäolo joko liukoisena tai alustaan kiinnitettynä heikensi solujen tarttumis-, levittäytymis-, liikkumis- ja jakautumiskykyä. Tässä suhteessa ektodomeenin vaikutus oli selkeästi vitronektiinispesifinen. Toisessa osatyössä todettiin ektodomeenin kykenevän kiinnittymään myös säikeiseen fibronektiinin tavalla, joka häiritsi fibronektiinisäieverkoston rakentumista. Tätä sitoutumista välittivät ektodomeenin karboksiterminaalinen pää ja fibronektiinin aminoterminaalinen pää. Tyyppi XIII kollageenin ilmentymisen todettiin olevan voimistunut erityisesti syöpäkudosten desmoplastisessa stroomassa jo syövän esiastevaiheessa, mutta vähäisessä määrin myös tunkeutuvasti kasvavissa epiteelisolukkorintamissa. Havainnot viitannevat siihen, että syövissä tyyppi XIII kollageenin lisääntyneeseen ilmentymiseen liittyvä tehostunut ektodomeenin irtoaminen voi osaltaan muuntaa syöpäkudoksen soluvälitilan rakennetta syövän leviämistä edistäväksi.

ISBN-10:
951-42-7907-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Väisänen Marja-Riitta
Tuotekoodi 013540
14,00 €