Customer-related knowledge utilisation in the collaborative relationships of professional service organisation, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 17

Customer-related knowledge utilisation in collaborative relationships of professional service organisation Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, kuinka asiantuntijaorganisaatiot pystyvät säilyttämään kilpailukykynsä ja vastaamaan yhä laaja-alaisempiin haasteisiin tärkeissä asiakassuhteissaan. Tarkastelu on keskittynyt erityisesti asiakkaisiin liittyvän tiedon jakamiseen, sen haasteisiin ja manageriaalisiin ratkaisuihin noiden haasteiden voittamiseksi. Esimerkiksi asiakasvastuujärjestelmän, tiedon näkyväksi tekemisen sekä yhteistoiminnallisuuden merkitys sekä haasteet erityisesti asiantuntijaorganisaation kontekstissa on nostettu vahvasti esille tutkimuksen kuvauksissa. Asiantuntijaorganisaatiot ovat tässä suhteessa erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde johtuen erityisesti niille ominaisista tiedon hyödyntämisen esteistä. Näitä ovat mm. asiantuntijaorganisaatioiden löyhäsidonnaisuus, asiantuntijoiden individualismi sekä kollegiaaliset alakulttuurit. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Empiirisessä osiossa mukana on ollut kaksi tietointensiivista organisaatiota joiden käytäntöjä on kartoitettu mm. haastatteluin, seurannalla sekä osallistumalla organisaatioiden kehittämishankkeisiin. Paitsi tuomalla uuden näkökulman asiantuntijapalvelujen markkinoinnin keskusteluun, tutkimus palvelee myös organisaatioiden kehittämisen välineenä kuvaten asiantuntijaorganisaatioille ominaisimmat ja kenties myös ajankohtaisimmat suhdemarkkinoinnin kehityskohteet. Asiantuntijaorganisaation sisäistä tiedon hyödyntämistä analysoimalla ja kehittämällä voidaan kasvattaa yrityksen taitoa tuottaa todellista lisäarvoa pitkä-aikaisille asiakkaille. Tämä tapahtuu muun muassa kehittämällä asiakaskohtaisen tiedon jakamista sekä organisaation kykyä yhdistää eri asiantuntemusta asiakkaan laaja-alaisten tarpeiden mukaan.

ISBN-10:
951-42-7911-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Nätti Satu
Tuotekoodi 013539
17,00 €