Luteinizing hormone receptor. Expression and post-translational regulation of the rat receptor and its ectodomain splice variant, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 861

Luteinisoivan hormonin reseptori. Rotan reseptorin ja sen vaihtoehtoisen silmukointimuodon ilmentyminen ja translaation jälkeinen säätely Luteinisoivan hormonin reseptori (LHR) säätelee useita lisääntymiseen liittyviä toimintoja. Se kuuluu G-proteiiniin kytkeytyvien reseptorien perheeseen (GPCR), mutta eroaa rakenteellisesti muista GPCR:sta suuren hormonia sitovan solun ulkoisen (ektodomain) osansa vuoksi. LHR:n lähetti RNA on vaihtoehtoisen silmukoinnin kohde, ja yleisin silmukointimuoto ilmenee yhtä aikaa täysipitkän LHR:n kanssa. Tämä solun ulkoisen osan sisältävän silmukointimuodon biologinen tehtävä ei ole tiedossa. GPCR:t muodostavat suurimman solukalvoproteiiniryhmän ja ovat pääasiallinen kohde lukuisille lääkeaineille, mutta hyvin vähän tiedetään niiden solun sisäisestä säätelystä. Tässä väitöskirjassa on selvitetty rotan LHR:n ilmentymistä ja reseptoriproteiinin kypsymisen säätelyä kudoksissa ja viljellyissä soluissa. Erityisesti on selvitetty kehityksen ja kudostyypin vaikutusta reseptoriproteiinin kypsymiseen sekä vaihtoehtoisen silmukoinnin kautta syntyvän ektodomainin molekylaarista tehtävää. Tämän työn tulokset osoittivat, että LHR:n proteiinin kypsyminen on kudoksissa solun sisäisen säätelyn kohteena. LHR ilmeni tuntohermostossa ja urogenitaalikudoksissa, mutta proteiinin kypsyminen oli kehityksellisesti ja fysiologisesti säädelty translaation jälkeen. Hermoston LHR ja uusi raskauden aikainen LHR:n ilmentyminen munuaisissa ja lisämunuaisissa viittaa vielä tälle reseptorille tuntemattomaan fysiologiseen tehtävään. LHR:n ja ektodomainmuodon yhtäaikainen ilmentyminen alensi LHR:n määrää soluissa, ja nämä proteiinit kerääntyivät samaan tiiviiseen endoplasmisen kalvoston osastoon yhdessä laaduntarkkailukoneiston proteiinien (chaperonit) kanssa. Tämä uusi solubiologinen osasto saattaa viitata tehottomasti tai väärinlaskostuvien, hajotukseen vietävien proteiinien omaan spesifiseen laaduntarkkailuosastoon.

ISBN-10:
951-42-7928-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Apaja Pirjo
Tuotekoodi 013536
15,00 €