Från översättning till etik. En festskrift till Irma Sorvali på hennes 60-årsdag den 15 oktober 2005, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 64


ISBN-10:
951-42-7799-6
Kieli:
RU
Tekijät:
Rossi Paula (red.)
Tuotekoodi 013535
21,50 €