XIII Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 9.12.2004, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 60

Julkaisu koostuu XIII Kääntämisentutkimuksen päivillä 9.12.2004 pidetyistä esitelmistä, joita on kaikkiaan seitsemän. Päivien järjestäjänä toimi Oulun yliopiston saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitoksen oppiaine pohjoismainen filologia.\nEsitelmien pitäjät edustavat Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitosta ja Oulun yliopiston saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitosta. Artikkelit käsittelevät meneillään olevaa tutkimusta kääntämiseen liittyvistä teoreettisista ja käytännöllisistä ongelmista. Kutsuttu puhuja, runoilija ja virsilyriikan suomentaja, tuo esille virsien suomennostyöhön liittyviä seikkoja.

ISBN-10:
951-42-7741-4
Kieli:
SU
Tekijät:
Sorvali Irma (toim.)
Tuotekoodi 013534
8,00 €