Exercise and risk factors of osteoporotic fractures in elderly women, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 842

Tutkimuksessa selvitettiin osteoporoosin, kaatumisten ja murtumien elinikäisiä, elintapoihin liittyviä riskitekijöitä sekä pitkäkestoisen, säännöllisen harjoittelun vaikutus ikääntyneiden naisten luumassaan, tasapainoon, lihasvoimaan ja kävelykykyyn. Selvitettiin myös hankkeessa kehitetyn, uuden tasapainonmittausmenetelmän luotettavuus. Elinikäiset elintapoihin liittyvät riskitekijät, kaatumiset ja murtumat selvitettiin kyselylomakkeilla, ja kantaluun ja ranteen luumassa mitattiin 1,222 naiselta. Eliniän jatkunut liikunta, kevytkuormitteinen työ, tyypin 2 diabetes, kohonut verenpaine, hormonikorvaushoito, tyroksiinin ja tiatsidien käyttö olivat yhteydessä lisääntyneeseen luumassaan ja vähäinen nykyinen liikunta-aktiivisuus, runsas kahvin juonti ja myöhään alkaneet kuukautiset yhteydessä laihojen naisten matalaan luumassaan. Murtumille altistivat vähäinen elinikäinen liikunta, tyypin 2 diabetes, yksin asuminen ja matala kantaluun luumassa. 160 naista, joilla oli matala reisiluun pään luuntiheys, satunnaistettiin liikuntaryhmään (n=84) ja kontrolliryhmään (76). Liikuntainterventiossa mitattiin ranteen, reisiluun pään ja kantaluun luumassa, huojunta seisoma-asennossa, lihasvoima, kävelynopeus ja -kestävyys. Reisiluun pään mineraalitiheys laski kontrolliryhmässä ja pysyi ennallaan liikuntaryhmässä. Ison sarvennoisen alueen luun mineraalimäärä laski enemmän kontrolliryhmässä. Liikuntaryhmän naisten kävelynopeus ja -kestävyys, tasapaino ja jalkojen lihasvoima parani kontrolliryhmään verrattuna. Liikuntaryhmässä oli kuusi ja kontrolliryhmässä 16 murtumaan johtanutta kaatumista. Uusi tasapainonmittausmenetelmä osoittautui luotettavaksi. Elintavat ovat yhteydessä laihojen ikääntyneiden luumassaan. Pitkäaikainen, säännöllinen harjoittelu vaikuttaa harjoituksen kohteena olevan luun mineraalimäärän, mutta ei mineraalitiheyteen. Pystyasennossa tapahtuva harjoittelu vaikuttaa positiivisesti murtumien riskitekijöihin ja saattaa jopa ehkäistä kaatumisiin liittyviä murtumia.

ISBN-10:
951-42-7804-6
Kieli:
SU
Tekijät:
Korpelainen Raija
Tuotekoodi 013531
15,00 €