Smoking and skin. Comparison of the appearance, physical qualities, morphology, collagen synthesis and extracellular matrix turnover of skin in smokers and non-smokers, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 841

Tupakoinnin tiedetään aiheuttavan ihon ennenaikaista ryppyyntymistä ja heikentävän leikkaushaavojen paranemista mutta ihohaittavaikutusten mekanismit tunnetaan puutteellisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa tupakoinnin vaikutuksista ihon ulkonäköön, fysikaalisiin ominaisuuksiin ja ihon rakenneproteiinien synteesin sekä hajoamiseen. Tutkimusaineistossa oli 98 suomalaista miestä, joista 47 oli tupakoivia ja 51 tupakoimattomia. Kaikilta koehenkilöiltä mitattiin ihon paksuutta ja kimmoisuutta viideltä eri alueelta ja olkavarren iholle tehtiin imurakkulat, joiden avulla voitiin mitata ihossa tapahtuvaa kollageenin muodostumista ja hajoamista. Kollageenia hajottavia matrix metalloproteinaaseja (MMP) mitattiin myös seerumista, syljestä ja ihokudoksesta. Osalta otettiin myös ihokoepalat ihon rakenteen mikroskopointia varten. Kasvot valokuvattiin ihon ryppyisyyden arvioimista varten. Ryhmien välillä ei todettu merkittäviä eroja ihon ryppyisyydessä, paksuudessa tai kimmoisuudessa mutta tupakoivat arvioitiin jopa yli 4 vuotta ikäistään vanhemmaksi. Ihon tärkeimmän rakenneproteiinin kollageenin muodostuminen oli tupakoivilla alentunut ja muutoksia ryhmien välillä todettiin myös kollageenia hajottavien matrix metalloproteinaasien (MMP) toiminnassa ja säätelyssä. Tupakoinnin ihohaittavaikutuksista tulisi kertoa nuorille ja aikuisille, jotta ehkäistäisiin tupakoinnin aloittamista ja motivoitaisiin tupakoinnin lopettamiseen.

ISBN-10:
951-42-7788-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Raitio Anina
Tuotekoodi 013530
13,00 €