Experimental mouse model for fetal inflammatory response, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 840

Tulehdukselliset mekanismit, jotka joskus johtavat ennenaikaiseen synnytykseen tai sikiön vammautumiseen ovat huonosti tunnettuja. Tollin kaltaiset reseptorit (TLR) ovat osa synnynnäisen immuniteetin puolustusjärjestelmää. Niiden tarkoitus on tunnistaa nopeasti elimistölle vieraat bakteeri- tai virusperäiset rakenteet ja käynnistää tulehdusvaste tuottamalla tulehdusvälittäjäaineita. Nämä välittäjäaineet säätelevät tulehdusprosessia, toisaalta niiden liiallinen tuotto voi aikuisilla johtaa elinvaurioihin. Väitöskirjatyössä tutkittiin kokeellisen hiirimallin avulla bakteeriperäisen lipopolysakkaridin (LPS) kykyä aiheuttaa sikiön tulehdusvaste, sekä muutoksia sikiön sydämen ja verenkierron toiminnassa, riippuen LPS:n reitistä sikiöön. Lisäksi tutkittiin istukan kykyä suojata sikiötä voimakkaalta tulehdusreaktiolta sekä sikiön kehitysasteen vaikutusta LPS:n aiheuttamaan tulehdusvasteeseen. Tutkimuksessa havaittiin LPS:n aiheuttavan kohdunsisäisen tulehduksen kun sitä annettiin suoraan lapsiveteen. Sikiön sydämessä todettiin TLR4 lähetti-RNA:n ja proteiinin ilmentyminen sekä nopea sytokiinien tuotannon lisääntyminen. Samanaikaisesti ultraäänitutkimuksessa todettiin sikiön sydämen vaikea toimintahäiriö. Toisaalta, jos LPS annettiin kantavalle emolle vatsaonteloon, havaittiin emon nopea tulehdusvaste sekä akuutti verentungos istukassa. Sen sijaan tulehdusvälittäjäaineiden tuotannon lisääntymistä sikiössä ei havaittu. Edellä kuvattu istukan toimintahäiriö johti kuitenkin sikiön sydämen ja verenkierron toiminnan vaikeutumiseen. Sikiöstä ja istukasta saadut tulokset viittaavat lisäksi siihen, että TLR-reseptorit ovat mukana LPS:n tunnistamisessa ja äkillisen tulehdusvasteen käynnistymisessä. Tutkimus antaa uutta tietoa raskauden aikaisista tulehduksellisista mekanismeista sekä sikiön sydämen toiminnan äkillisistä muutoksista voimakkaan tulehduksen aikana.

ISBN-10:
951-42-7782-1
Kieli:
ENGL
Sivumäärä:
12
Tekijät:
Rounioja Samuli
Tuotekoodi 013529
0,00 €