Work-related well-being in the transformation of nursing home work, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 837

Perinteinen tapa tarkastella työtä ja työntekijää erikseen ei ole auttanut työyhteisöjä, tutkijoita tai työterveyshuoltoa riittävissä määrin selvittämään, mikä muuttuvassa työssä kuormittaa tai mikä edistää hyvinvointia. Jorma Mäkitalon väitöstutkimus soveltaa luovasti työterveystutkimukselle uutta teoria- ja menetelmäperustaa, toiminnan teoriaa ja kehittävää työntutkimusta työhyvinvoinnin tutkimiseen kahdessa vanhainkodissa. Tutkimus korostaa yhteisestä työn tarkoituksesta syntyvän henkilökohtaisen mielekkyyden merkitystä. Jokainen työntekijä saa mielekkyyden työhönsä eri lähteistä, mutta sekä työuran aikana että töiden sisällön muuttuessa myös henkilökohtaisten työn mielekkyyden lähteiden täytyy muuttua. Tähänastinen tutkimus on keskittynyt enimmäkseen suotuisten työolosuhteiden selvittämiseen jättäen työn mielekkyyden lähteet huomioimatta. Väitöstutkimuksen mukaan valtaosa työntekijöistä on varsin tietämättömiä työnsä mielekkyyden lähteistä. Työntekijät ovat välittömästi tietoisia vain onnistumisesta tai epäonnistumisesta syntyneistä ilon tai väsymisen tunteista. Väitöstutkimus painottaa, että työterveyshuollon ja kuntoutuksen menetelmillä mielekkyyden lähteet voidaan tehdä näkyviksi, jolloin työntekijän työhyvinvointia voidaan tukea työpaikalla. Väitöstyössä tuodaan myös esille työn muutosten aiheuttamat erilaiset häiriöt, joiden seurauksena työnteko ei yksinkertaisesti suju kunnolla. Häiriöt näkyvät muun muassa lisääntyneenä työmääränä, kiireenä ja virheinä sekä pelkona työn laadun ja tuloksen heikkenemisestä. Työn tarkoitukseen ja työskentelytapoihin liittyvien ongelmien tunnistaminen ja niiden esillenostaminen tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia edistää työhyvinvointia nimenomaan työtä kehittämällä.

ISBN-10:
951-42-7766-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mäkitalo Jorma
Tuotekoodi 013526
23,00 €