Pellon alarajan muutos ja sen vaikutukset viljelyyn ja ympäristöön Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 221

Pellon alarajan muutos ja sen vaikutukset viljelyyn ja ympäristöön Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Tutkimuksessa tarkastellaan rantamaiden viljelyksessä pellon alarajaa ja sen vaikutuksia kevätkylvöihin Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Työssä kehitetään menetelmät pellon alarajan määrittämiseksi alavilla rantamailla. Tavoitteena on vähentää viljelyn aiheuttamia ympäristöhaittoja sekä parantaa itse viljelyä. Samoin pyritään nykyaikaistamaan rantamaiden hyödyn- ja vahingonarviointia sekä edistämään suojavyöhykkeiden perustamista. Kohdejärvinä oli Perhonjoen, Kalajoen ja Pyhäjoen vesistöjen kymmenen järveä, joista puolet oli luonnontilaisia ja puolet säännösteltyjä. Järvien rantatiloilta valittujen koelohkojen kylvöaikoja ja ruutusatoja verrattiin vedenkorkeuksien vaihteluista riippumattomien vertailulohkojen vastaaviin arvoihin. Havaintovuodet olivat 1985 - 1991 sekä 1996 - 1998. Viljelykasveja olivat ohra ja kaura sekä heinä. Koealuetutkimuksia täydennettiin haastatteluina. Tutkimustulosten mukaan pellon alarajaa on korotettava nykyisestään luonnontilaisilla järvillä keskimäärin 35 ± 4 cm (n = 67) ja säännöstellyillä järvillä keskimäärin 39 ± 4 cm (n = 61). Kylvön vaatimat kuivavarat määritettyinä järvien vedenkorkeuksista tulevat olemaan vastaavasti 69 ± 5 cm (n = 67) ja 78 ± 5 cm (n = 61). Tällöin rantalohkon alavimmalta osalta viljely poistuu, kylvöt aikaistuvat, vesistöön kohdistuva ravinnekuormitus vähenee ja näin ympäristön tila paranee. Myös suojavyöhykkeiden sijoitus täsmentyy. Hyödyn ja vahingon arviointi nykyaikaistuu. Pellon katetuotto ei muutu.

ISBN-10:
951-42-7756-2
Kieli:
SU
Tekijät:
Typpö Asser
Tuotekoodi 013521
12,00 €