Yhteiskuntavastuu Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen

Yhteiskuntavastuuseen liittyy yhteisöllisyyttä, halua toimia vastuullisena yrityksenä, organisaationa tai kansalaisena yhteiskunnassa sekä halua tehdä enemmän yhteisen hyvän vuoksi kuin mitä minimitaso edellyttää. Yhteiskuntavastuulle on selvä tilaus 2000-luvun alun länsimaisessa yhteiskunnassa. Tähän kehitykseen on vaikuttanut sekä 1980-luvun voimakas taloudellinen noususuhdanne, joka korosti yksilöllisyyttä ja omien etujen tavoittelun hyväksyttävyyttä, että nousua seurannut taloudellinen taantuma, jossa yksilöt pyrkivät pitämään huolta omasta selviytymisestään.

Kirja koostuu yhdeksästä artikkelista ja se on syntynyt monen eri tieteenalan ja käytännön asiantuntijan yhteistyönä ja muodostaa siten laajan poikkitieteellisen näkemyksen yhteiskuntavastuusta teoreettisella että käytännöllisellä tasolla. Yhteiskuntavastuun teema kulkee läpi kirjan punaisena lankana monisyisenä ja monisärmäisenä ilmiönä, joka kytkee toisiinsa liiketaloudelliset mekanismit, globalisaation, vakuutusjärjestelmät sekä yksityisen ja julkisen sektorin. Artikkeleissa vastuullisuuden teemaan kytkeytyvät kiinteästi ns. pehmeämmät muuttujat, kuten eettisyys, luottamus ja arvot. Kirja tarjoaa uusia virikkeitä yhteiskuntavastuun soveltamiseen yrityksissä ja julkisyhteisöissä sekä avaa mielenkiintoisia uusia tutkimushaasteita.


ISBN-10:
9514459261
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Tampere University Press
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2004
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
204
Tekijät:
Järvinen, Raija (toim.)
Viivakoodi 9789514459269
Tuotekoodi 28020262
Tekijä S=YHT Järvinen, Raija (toim.)
25,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.