Aina ajoissa? - Uusi selvitys opiskelijoiden ajankäytöstä, Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A 26

Valmistuvatko opiskelijat tulevaisuudessa"aina ajoissa"? Oulun teknillisessä tiedekunnassa on otettu käyttöön ainetuutorointikokeilu eli laskuillat. Laskuillat pyrkivät tukemaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelua. Miten uusi ainetuutorointikokeilu on vaikuttanut opiskelijoiden ajankäyttöön ja saatuihin opintoviikkomääriin sähkö- ja tietotekniikan osastolla? Miten voimme auttaa opiskelijoita ajankäytön hallinnassa ja oman opiskelutekniikan löytämisessä? Aina ajoissa -kirjassa pyritään löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. Opiskelijoiden ohjattu ajankäytön seuraaminen näyttäisi olevan yksi uusi menetelmä, jolla alkuvaiheen opiskeluja voidaan auttaa. Kirja on jatkoa "Täytyy ehtiä luennolle" julkaisun osaan "Sähkö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoiden ajankäytön seuranta" keväältä 2003.

ISBN-10:
951-42-7666-3
Kieli:
SU
Tekijät:
Jutila Suvi
Tuotekoodi 013507
33,00 €