Defects in the genes coding for cartilage extracellular matrix proteins as a cause of osteoarthritis and multiple epiphyseal dysplasia, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 832

Raskauden aikana tapahtuu immunologisia muutoksia, jotta äidin immuunipuolustus kykenisi hyväksymään kudostyypiltään puoliksi vieraan sikiön. Normaalisti raskauden aikana Th2 sytokiinien eritys lisääntyy verrattuna Th1 sytokiinien eritykseen. Th2 tyyppisen immuunivasteen voimistuminen liittyy mm. raskaudenaikaisiin hormonaalisiin tekijöihin. Myös perinnölliset tekijät voivat vaikuttaa immuunivasteen suuntautumiseen joko Th1 tai Th2 suuntaan.\nTh1/Th2 epätasapaino raskauden aikana voi ilmeisesti lisätä keskenmenoriskiä. Toistuvista keskenmenoista kärsii noin 1 % naisista ja noin puolessa tapauksista häiriön syy jää tuntemattomaksi. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, liittyvätkö Th1/Th2 tasapainoon vaikuttavat perinnölliset tekijät toistuviin keskenmenoihin. Tässä työssä tutkittiin eräitä raskaudenaikaisen immuunivasteen kannalta tärkeiden geenipolymorfioiden yhteyttä toistuviin keskenmenoihin suomalaisväestössä. Lisäksi kehiteltiin PCR-menetelmiä näiden polymorfioiden tutkimiseen.\nMitkään nyt tutkittujen geenien (HLA-G, IL10, CD14 ja IL1RN) alleeleista, jotka aiempien tutkimusten mukaan liittyvät muutoksiin ko. proteiinien tuotannossa, eivät lisänneet keskenmenoriskiä 38 suomalaisnaisen tutkimusaineistossa. Sen sijaan harvinainen IL1RN*3 alleeli näytti altistavan toistuville keskenmenoille, vaikka kyseiseen alleeliin ei tiettävästi liity muutoksia IL-1 proteiinien tuotannossa. Aiemmissa tutkimuksissa vastaavaa yhteyttä IL1RN*3 alleelin ja toistuvien keskenmenojen välillä ei ole todettu, joten nyt havaittu yhteys jää toistaiseksi vaille selitystä.\nLisääntymisen ja evoluution kannalta on tärkeää, että yksittäisten immuunivastegeenien normaalit polymorfiat, jotka liittyvät geeninsäätelyyn, eivät merkittävässä määrin aiheuta raskaushäiriöitä kuten toistuvia keskenmenoja.\n

ISBN-10:
951-42-7732-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Jakkula Eveliina
Tuotekoodi 013496
13,00 €