Matrix metalloproteinases (MMPs) in oral carcinomas, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 831

Matriksin metalloproteaasit (MMP:t) suun alueen levyepiteelisyövissä MMP:ien tuotanto on lisääntynyt suun alueen levyepiteelisyövissä. MMP:illa on ajateltu olevan tärkeä rooli suusyövän kehittymisessä ja etenemisessä. Kuitenkaan niiden tarkkaa säätelyä ja tehtävää suusyövässä ei tiedetä. Tutkimuksessamme siirrettiin TAT-2 (trypsinogeeni-2) geeni kahden eri suusyöpäsolulinjan ja yhden suun epiteelisolulinjan perimään ja katsottiin niiden vaikutusta MMP-2:n ja MMP-9:n aktivaatioon. TAT-2:lla ei ollut vaikutusta MMP-2:n säätelyyn, mutta sen sijaan se aktivoi tehokkaasti MMP-9:ää toisessa suusyöpäsolulinjassa. MMP-9:n aktivaatio lisäsi suusyöpäsolujen invasiivisuutta kananalkioissa tehdyissä kokeissa. Solujen invaasiota voitiin estää TAT-2:n sekä MMP-2 ja -9:n inhibiittoreilla. TAT-2:n todettiin pilkkovan MMP-1, -8, -13 ja -3 aktiivisiksi muodoiksi in vitro. Kuitenkaan TAT-2-tranfektoiduissa soluissa tällaista pilkkoutumista ei todettu. Lisäksi todettiin että TAT-2 pystyi hajottamaan tyypin I kollageenin in vitro. avb6 integriini on yksi solun ulkoisen pinnan reseptoreista. Sen tuotanto on lisääntynyt suusyövissä. Tutkimuksessamme käytettiin avb6-transfektoitua suusyöpäsolulinjaa ja todettiin että näissä soluissa tapahtui MMP-13:n tuotannon väheneminen. MMP-1:n ja -8:n ja TIMP-1:n tuotannoissa ei tapahtunut muutoksia. avb6-transfektoidut solut invasoituivat kontrollisoluja tehokkaammin tyvikalvokomponentteja sisältävän geelin läpi. Tyypin I kollageenigeelin läpi invasoitumisessa solut eivät eronneet. Tutkimuksessamme osoitettiin, että pään ja kaulan alueen karsinoomat tuottavat MMP-8:aa soluviljelmissä ja kudoksissa. 92:lle kielen karsinooma näytettä värjättiin MMP-8 vasta-aineella ja MMP-8:n määrää verrattiin potilaiden ennusteeseen. MMP-8 määrä korreloi kielisyöpäpotilaiden parantuneeseen ennusteeseen naisilla mutta ei miehillä.

ISBN-10:
951-42-7729-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ylipalosaari Merja
Tuotekoodi 013495
14,00 €