Cytotoxic lymphocytes in children's cow's milk sensitive enteropathy of delayed type, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 828

Ruokayliherkkyys on joko immunologisten mekanismien välittämää ruoka-allergiaa tai muiden mekanismien välittämää intoleranssia. Tavallisin ja tunnetuin on IgE-välitteinen välitön ruoka-allergia. Viivästyneissä oireissa taustalla on yl. sytotoksinen immuunireaktio. 5-10 %:lla lapsista ja noin 5 %:lla aikuisista on ruokayliherkkyys. Leikki- ja kouluikäisten viivästynyt maha-suolioireinen maitoallergia on diagnostiikaltaan vaativa allergiatyyppi. Ruoansulatuskanavan oireet vaihtelevat paljon jopa samalla potilaalla, ja viive maidon nauttimisen ja oireiden ilmaantumisen välillä voi olla pitkä. Tällä hetkellä taudin diagnoosi perustuu pitkään välttö-altistuskokeeseen ja maidon provosoimiin oireisiin. Epäselvissä tapauksissa suoritetaan ruoansulatuskanavan tähystys lähinnä muiden ruoansulatuskanavan sairauksien poissulkemiseksi. Väitöskirjassa tutkittiin soluvälitteisen immuniteetin esiintymistä ja merkitystä leikki- ja kouluikäisten viivästyneessä, maha-suolioireisessa maito-allergiassa ja diagnostiikassa. Mahalaukun ja ohutsuolen limakalvolta tähystetyt koepalat leimattiin immunohistokemiallisesti sytotoksisia puolustussoluja ja T-soluja leimaavilla vasta-aineilla (TIA-1, perforiini, grantsyymit A ja B, CD3). Seeruminäytteistä tutkittiin sytotoksisen aktivaation määrää (grantsyymien A ja B, CD30 ja sFas). Ohutsuolen keskiosassa sytotoksisia merkkiaineita kantavien puolustussolujen määrä limakalvon pintakerroksessa oli viivästyneessä maitoallergiassa selvästi lisääntynyt ja väheni hoidetuilla verrokeilla. Kiinnostavin ja kliinisesti merkittävin havainto oli, että seerumiverinäytteiden sytotoksisten grantsyymi A - ja B -merkkiaineiden pitoisuudet olivat merkitsevästi koholla maitoallergisilla. Seerumiverinäyte erotetaan tavallisesta laskimoverinäytteestä. Tulokset antavat aihetta uskoa, että tulevaisuudessa viivästynyt, maha-suolioireinen ruoka-allergia voitaisiin diagnosoida suolen limakalvolta verenkiertoon vapautuvien merkkiaineiden, esim. grantsyymien avulla.

ISBN-10:
951-42-7723-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Augustin Merja
Tuotekoodi 013492
14,00 €