Depressive and anxious symptomatology in relation to a primary brain tumor. Prospective study of neurosurgical patients in Northern Finland, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 825

Aivokasvainpotilaiden psykiatrisista oireista on vähän väestötason tutkimuksia. Masennusta, ahdistuneisuutta ja pakko-oireista häiriötä on kuvattu lähinnä kliinisillä potilasjoukoilla tehdyissä tutkimuksissa ja tapausselostuksissa. Tutkimusjoukko koostuu 101 potilaasta, joilla kullakin on yksittäinen primaarinen aivokasvain. Miehiä tutkimusjoukosta on 39 (39%) ja naisia 62 (61%), iältään keskimäärin 49-vuotiaita. Histologinen kasvaimen diagnoosiluokitus on tehty WHO:n luokituksen mukaan. Kasvaimista gradus I-II asteen gliomia on 19 (19%), gradus III-IV gliomia on 22 (22%), meningeomia 33 (33%), hypofyysi-adenomia 8 (8%) ja 6 (6%) yksittäisiä muita kasvaimia: kaksi hemangiopericytomaa, yksi maligni lymfoma, yksi craniofaryngeoma ja kaksi määrittämätöntä aivokasvainta. Potilaat tutkittiin ennen leikkausta, kolmen kuukauden ja vuoden kuluttua leikkauksesta. Tutkimusmenetelminä käytettiin seuraavia standardoituja mittareita: Beckin depressiokysely (BDI) ja Crown-Crisp Experiential Index kysely (CCEI). Väestörekisteritiedoista kerättiin kuolleisuustiedot 5-vuotisen seurantajakson jälkeen. Ennen leikkausta 30 %:ia miehistä ja 38%:ia naisista todettiin olevan vähintään lievästi masentuneita. Masennus väheni vuoden kuluessa merkitsevästi sekä miehillä että naisilla, mutta masennuksen taso jäi huomattavan korkeaksi. Masennus oli yhteydessä huonoon toimintakykyyn. Matala-asteista gliomaa sairastavilla masennus oli yhteydessä lyhempään elinaikaan 5-vuotisseurannassa. Naisilla masennus oli koko seuranta-ajan yhteydessä alentuneeseen elämänlaatuun. Potilailla, joilla kasvain sijaitsi aivojen oikealla puolella todettiin olevan preoperatiivisesti korkeampi ahdistuneisuuden taso verrattuna potilaisiin, joilla kasvain sijaitsi vasemmalla. Jos aivokasvain sijaitsi vasemman aivopuoliskon etuosissa, todettiin naispotilaiden pakko-oireisuuden lisääntyvän välittömästi leikkauksen jälkeen.

ISBN-10:
951-42-7715-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mainio Arja
Tuotekoodi 013489
13,00 €