Caries prevention in high-risk preschool children in the United States, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 824

Hammaskaries on yleinen infektiotauti, erityisesti köyhien perheiden lapsilla Yhdysvalloissa. Tehokas, turvallinen ja käyttökelpoinen karieksen ennaltaehkäisyn muoto on tarpeen näillä lapsilla. Monet pohjoismaiset tutkimukset ovat osoittaneet fluorilakan ja xylitolin tehokkuuden hammasterveyden parantamisessa. Fluorilakan tai xylitol-purukumin tehokkuutta kariespreventiossa ei ole tutkittu yhteisöissä, joissa hammashoito on pääosin yksityistä. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli määrittää karieksen esiintyminen maitohampaistossa ja määrittää kahden erilaisen prevention; fluorilakkausten ja xylitol-purukumin käytön vaikutus hammasterveyteen alle kouluikäisillä kariesriski-lapsilla Pohjois-Floridassa. Fluorilakan kariesta ehkäisevä vaikutus maitohampaissa tutkittiin 4-6 vuotiailla lapsilla Head Start esikouluissa, Floridan osavaltiossa, Yhdysvalloissa (n=142). Karieksen esiintyminen 9 kuukauden jälkeen analysoitiin dmf(s/t) ja ds arvoja käyttäen. Modifioitua karies rekisteröintiä, missä aktiiviset ja inaktiiviset kiilleleesiot luokiteltiin, käytettiin analysoitaessa fluorilakan vaikutusta alkaviin kiillevauroihin. Xylitol-purukumin vaikutus kariesaktiivisuuteen tutkittiin mittaamalla syljen mutans streptococci arvot ennen ja kolmen viikon pureskelun jälkeen 3-5 vuotiailla lapsilla (n=60). Tutkimuksen mukaan kariesprevalenssi oli korkea näillä lapsilla. Aktiiviset alkavat kiillevauriot olivat yleisiä maitohampaissa ja fluorilakkaus pysäytti tehokkaasti kiilleleesioiden etenemistä. Xylitol-purukumin pureskelu vähensi syljen mutans streptococci arvoja ja siten mahdollisesti vähentäen karies-riskiä tutkituilla lapsilla. Tämä tutkimus osoittaa että fluorilakkaukset voivat tarjota tehokkaan ei-kirurgisen menetelmän karieksen hoidossa pienillä lapsilla. Xylitolin lisääminen preventio-ohjelmaan voi myös auttaa tilanteissa, joissa muut menetelmät ovat vaikeita toteuttaa.

ISBN-10:
951-42-7704-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Autio-Gold Jaana
Tuotekoodi 013488
11,00 €