Spinal stenosis and intervertebral disc disease. The role of sequence variations in collagen IX and XI, and inflammatory factors in spinal disorders, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 823

Perinnölliset tekijät spinaalistenoosissa ja välilevytaudissa. Kollageeni IX:n ja XI:n sekä tulehdustekijöiden osuus selkätaudeissa Väitöstyössä tutkittiin perinnöllisten tekijöiden osuutta selän välilevytaudissa ja spinaalistenoosissa. Molemmat ovat varsin yleisiä sairauksia ja niille altistavat tekijät tunnetaan huonosti. Ympäristötekijöillä on osuutta näiden tautien synnyssä, mutta aikaisemmat tutkimukset tukevat vahvasti myös perinnöllisten tekijöiden osuutta tautimekanismissa. Tutkimustulokset tukevat kollageeni IX:n ja XI:n geenimuutosten osuutta spinaalistenoosin synnyssä. Tutkittaessa kiinalaisia henkilöitä, kollageeni IX:n tryptofaanimuutoksen havaittiin liittyvän välilevytautiin. Tämän muutoksen on aiemmin osoitettu aiheuttavan välilevytautia suomalaisessa väestössä. Tulokset osoittivat myös, että tryptofaanimuutos on huomattavasti yleisempi kiinalaisessa kuin suomalaisessa väestössä. Kiinalaisilla henkilöillä, joilla oli tryptofaanimuutos, osoitettiin olevan nelinkertainen riski välilevyrepeämälle 30-39 vuoden iässä ja lisäksi heillä oli suurempi riski välilevyrappeumalle 40-49 vuoden iässä. Aikaisemmat tutkimustulokset tukevat tulehdustekijöiden osuutta kivuliaassa välilevytaussa. Väitöskirjatyön tulokset osoittivat yhteyden tulehdusta välittävän interleukiini 6 geenin muutosten ja kivuliaan välilevytaudin välillä. Väitöskirjatyön löydökset tuovat lisätietoa välilevytaudille ja spinaalistenoosille altistavista tekijöistä. Lisätutkimukset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta tehokkaampien hoitojen ja ehkäisevien keinojen kehittäminen on mahdollista.

ISBN-10:
951-42-7702-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Noponen-Hietala Noora
Tuotekoodi 013487
13,00 €