Mitochondrial DNA variation in extremely selected traits: longevity and elite athletic performance, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 821

Väitöskirjatyössä löydettiin viitteitä mitokondrioiden eli solujen energialaitosten perimäaineksen (mtDNA) osuudesta pitkäikäisyydessä ja huippu-urheilutasoisessa suorituskyvyssä. MtDNA periytyy vain äidiltä lapselle, ja pitkäikäisyyden että hapenottokyvyn on havaittu periytyvän enemmän äidin kautta. Mitokondrioiden hengitysketju tuottaa soluille energiaa ATP:n muodossa hapen avulla. Samalla syntyy hapen vapaita radikaaleja, jotka voivat nopeuttaa vanhenemista. ATP:n tuotto hapen avulla on tärkeää kestävyysurheilusuorituksessa. Mitokondrioiden hengitysketjun toiminta voidaan irtikytkeä, jolloin tuotetaan ATP:n sijaan lämpöä. Tällöin vapaiden radikaalien tuotto vähenee. Tutkimuksessa havaittiin, että mtDNA:n haploryhmät J, erityisesti J2, ja K olivat yleisiä ja haploryhmä H harvinainen pitkäikäisillä. Kestävyysjuoksijoiden joukosta ei löytynyt lainkaan haploryhmiä J2 tai K viitaten siihen, että mtDNA:n genomit, jotka ovat edullisia pitkäikäisyyden kannalta, eivät ole tehokkaita ATP:n tuotossa. Aiemmat tutkimukset mtDNA:n osuudesta pitkäikäisyydessä ovat keskittyneet yhden kohdan vaihteluun ja jättäneet huomiotta muut mtDNA:n kohdat sekä kohtien väliset yhteisvaikutukset. Tutkimuksessa käytiin ensimmäistä kertaa systemaattisesti läpi koko mtDNA ja verrattiin sen vaihtelua pitkäikäisillä ja verrokeilla suomalaisilla ja japanilaisilla. Havaittiin, että vaikka mtDNA:n kokonaisvaihtelun määrässä ei ole eroa, löytyy mtDNA:n yhdistelmiä, jotka ovat erittäin merkittävästi yleisempiä tai harvinaisempia sekä suomalaisilla että japanilaisilla pitkäikäisillä. Tämä väitöstutkimus tuo lisävaloa aiempiin tutkimuksiin mtDNA:n ja pitkäikäisyyden välisestä yhteydestä ja tuo ensimmäistä kertaa todisteita siitä, että mtDNA:lla voi olla osuutta äärimmäisessä fyysisessä suorituskyvyssä. Pitkäikäisten ja huippu-urheilijoiden mtDNA:sta voi löytyä muutoksia, jotka kompensoivat siinä olevia haitallisia mutaatioita ja voivat siten lievittää esim. mitokondriotautien taudinkuvaa.

ISBN-10:
951-42-7698-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Niemi Anna-Kaisa
Tuotekoodi 013485
14,00 €