Lysyl hydroxylases. Characterization of mouse lysyl hydroxylases and generation of genetically modified lysyl hydroxylase 3 mouse lines, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 437

Lysiinihydroksylaasi (EC 1.14.11.4.) katalysoi lysiinitähteiden hydroksylaation kollageeneissä ja muissa kollageenisen alueen sisältävissä proteiineissa. Hydroksylaation vähimmäisvaatimus on hydroksyloitavan lysiinitähteen esiintyminen X-Lys-Gly?sekvenssissä, joka on tyypillinen kollageenien kolmoiskierteiselle alueelle. Lysiinihydroksylaasille on löydetty 3 eri isomuotoa (LH1, LH2 ja LH3) ihmisestä ja rotasta sekä hiirestä, kuten tässä väitöskirjatyössä on osoitettu. Isomuodot ovat keskenään noin 60 % ja vastaavien ihmisen isomuotojen kanssa noin 90 % samanlaisia. LH3 isomuodon on osoitettu omaavan lysiinihydroksylaasiaktiivisuuden lisäksi kaksi sokerinsiirtäjäaktiivisuutta, galaktosyyli- ja glukosyylitransferaasi-aktiivisuudet, in vitro. Hiiren lysiinihydroksylaasi-isomuotojen lähetti-RNA:n esiintyminen on erittäin tarkasti säädeltyä eri kudoksissa. Lysiinihydroksylaasin isomuotojen fylogeneettinen analyysi osoitti, että ne ovat syntyneet varhaisesta kantamuodosta kahden geenikahdentumisen seurauksena, ja että LH3 on vanhin isomuoto. LH3:n eri entsyymiaktiivisuuksien merkitystä in vivo tutkittiin tekemällä kolme geneettisesti muokattua hiirilinjaa. Näiden hiirilinjojen analysointi osoitti, että LH3:lla on sekä lysiinihydroksylaasi- että glukosyylitransferaasiaktiivisuudet in vivo ja se toimii pääasiallisena glukosyylitransferaasientsyyminä sikiönkehityksen aikana. Lysiinihydroksylaasi 3:n ja erityisesti sen glukosyylitransferaasiaktiivisuuden puuttuminen aiheuttaa häiriöitä tyypin IV kollageenin sokeroinnissa, jonka seurauksena tyvikalvoa ei muodostu ja hiiren sikiöt kuolevat varhaisessa kehitysvaiheessa. Lysiinihydroksylaasiaktiivisuuden puuttuminen ei häiritse sikiön kehitystä, mutta se saa aikaan muutoksia ihon tyvikalvon rakenteessa, ja kollageenisäikeiden järjestäytymisessä ja mahdollisesti myös niiden vuorovaikutuksisissa muihin molekyyleihin.

ISBN-10:
951-42-7738-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ruotsalainen Heli
Tuotekoodi 013482
12,00 €