Dihydropyridine receptors in skeletal muscle with comparative reference to muscle development and exercise in mouse and salmon, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 436

Poikkijuovaisen lihaksen solukalvolla esiintyvä dihydropyridiini (DHP) reseptori toimii jännitesensorina lihaksen ärsytys-supistus kytkennässä. Työssä tutkittiin reseptorin erityispiirteitä ja erilaisten fysiologisten tekijöiden vaikutusta reseptorin ilmenemiseen. Reseptorien visualisointiin kehitettiin histologinen värjäysmenetelmä, jossa merkkiaineena toimi fluorofori-konjugoitu DHP molekyyli. Tulokset osoittivat, että yksilönkehityksen aikana DHP reseptorien tiheys kasvoi hiiren poikkijuovaisessa lihaksessa. Lisäksi DHP reseptorin ekspressio oli selektiivistä. Reseptoreita esiintyi runsaimmin tyypin IIA soluissa. Reseptorin solutyyppispesifisyys oli huomattavissa myös lihastasolla. Proteiinin salpaaja alensi supistumisvoimaa erityisesti niissä lihaksissa, joiden solutyyppikoostumuksessa tyypillä IIA on suuri prosentuaalinen osuus. Kalan lihaksissa DHP reseptorit olivat homogeenisesti jakautuneet. Lisäksi reseptoritiheys oli samankaltainen eri solutyyppien välillä. 15 viikon aerobinen harjoittelu lisäsi sekä DHP reseptorin proteiini- että mRNA- ekspressiota tilastollisesti merkitsevästi hiiren kantalihaksessa. Ekspression kasvu korreloi merkitsevästi samanaikaisesti tapahtuneen myosiini isomuoto IIa määrän kasvun kanssa. Reisi- ja sydänlihaksessa merkittäviä muutoksia ei havaittu. Kalan uintilihaksissa DHP reseptorien tiheys kasvoi vapauttamisen jälkeisen ympäristön muutoksen ja 46,5 km pituisen vaelluksen jälkeen. Lisäksi lihasten solutyyppikoostumuksessa tapahtui muutos kohti hitaita solutyyppejä. Yhteenvetona voidaan todeta, että DHP reseptorin ekspressio kasvaa syntymän jälkeen poikkijuovaisessa lihaksessa. Solujen erilaistuessa ekspressio korreloi solutyyppimetabolian kanssa vaikuttaen edelleen lihaksen supistumisominaisuuksiin. Tästä johtuen myös kestävyysharjoittelun seurauksena reseptorien määrä kasvaa sekä nisäkkään että kalan lihaksissa.

ISBN-10:
951-42-7719-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mänttäri Satu
Tuotekoodi 013481
14,00 €