Enhancing telepresence with mobile virtual proxies, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 433

Perinteisissä etäläsnäolojärjestelmissä henkilö on ohjannut kauko-ohjattua robottia siihen liitetyn kamerakuvan avulla. Tässä väitöskirjatutkimuksessa on selvitetty, miten etäläsnäolojärjestelmissä voidaan hyödyntää virtuaalista välittäjää. Ennen esimerkiksi kokouksissa robotti ja kamera siinä simuloivat henkilöä, joka oli itse fyysisesti muualla. Tutkimuksessa on tuotettu malli, kuinka virtuaaliteknologian avulla kankeista roboteista päästään eroon. Hyödynnettäessä virtuaalista hahmoa päästää lähemmäs luonnollista keskustelutilannetta. Virtuaalisten hahmojen käyttö mahdollistaa myös liikkumisen etäympäristössä sekä useiden käyttäjien välisen vuorovaikutuksen. Parannus perinteisiin videokonferensseihin on huomattava. Kyse on siis laajemmista etäläsnäolomahdollisuuksista, kuin mihin vaikkapa videoneuvotteluissa on totuttu. Tilaa vievissä robottia käyttävissä tilanteissa vuorovaikutus on suunniteltava etukäteen. Virtuaalisuuden hyödyntämisessä kamera ja ohjelmistot korvaavat robotin. Etäläsnäolohahmon liikkumiseen käytetään kamera- ja kuvankäsittelyohjelmistojen verkkoa, joka laskee henkilön mahdolliset näköalat ja liikkumissuunnat. Vuorovaikutus perustuu ad-hoc-verkkoihin ja laajennetun todellisuuden liittymiin. Järjestelmän perusteissa käsitellään myös turvallisuus- ja yksityisyysasioita. Tutkimuksessa tulee esille lisäksi selkeitä parannustarpeita liittyen kuvankäsittelyyn, videokodekkeihin, signaalien lähetysprotokolliin, ohjelmistojen rakenteisiin, rekisteröintiin ja sopivien silmikkonäyttöjen saatavuuteen. Tutkimus on käyttäjälähtöinen, ja siinä on huomioitu käytettävyyden merkitys.

ISBN-10:
951-42-7683-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Hickey Seamus
Tuotekoodi 013476
14,00 €