Smart packet access and call admission control for efficient resource management in advanced wireless networks, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 219

Älykäs pakettivälitys ja pääsynvalvonta tehostamassa resurssienhallintaa kehittyneissä langattomissa verkoissa Rajallisten resurssien, kuten taajuusspektrin ja päätelaitteiden akun varauksen, tehokas hallinta on jo vuosia ollut langattomien verkkojen suunnittelun ja tutkimuksen suuri haaste. Langattomien verkkojen radioresurssien, kapasiteetin ja suorituskyvyn hallinnassa tehokkaita ja laajalti käytettyjä työkaluja ovat pakettivälityksessä medium access control (MAC) ja yhteydellisessä tiedonsiirrossa pääsynvalvonta (call admission control, CAC). Näiden avulla voidaan saavuttaa riittävä palvelun laatu matkaviestimien käyttäjille. Kehittyneissä langattomissa verkoissa käytettyjen tehokkaiden MAC- ja CAC-ratkaisujen tutkiminen ja kehittäminen on siten tärkeä akateemisen ja soveltavan tutkimuksen aihe. Tässä väitöskirjassa esitetään tekijän seitsemän merkittävää tutkimustulosta tältä alueelta. Näistä neljä käsittelee keskitetyn pakettivälitteisen radioverkon adaptiivisia MAC-ratkaisuja ja kolme solukkoverkon CAC-ratkaisuja. Ensin mainittua kokonaisuutta kutsutaan älykkääksi pakettivälitykseksi (Smart Packet Access, SPA) ja viimeksi mainittua älykkääksi pääsynvalvonnaksi (Smart Call Admission, SCA).

ISBN-10:
951-42-7676-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Phan Vinh V.
Tuotekoodi 013472
15,50 €