Nitric oxide synthases and reactive oxygen species damage in pleural and lung tissues and neoplasia, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 818

Reaktiiviset typpi- ja happilajit, kuten typpioksidi ja oksidantit, osallistuvat keuhkosyövän ja keuhkoahtaumataudin syntyyn. Solujen typpioksidisyntaasientsyymit (NOS) tuottavat typpioksidia. Tutkimuksessa selvitettiin NOS:ien merkitystä keuhkopussin syövässä eli mesotelioomassa, keuhkosyövässä ja keuhkoahtaumataudissa. Mesotelioomissa indusoitavaa NOS:a (iNOS) oli 74%:ssa näytteistä, eNOS:ia 89%:ssa, vaskulaarista endoteliaalista kasvutekijää (VEGF) 47%:ssa, ja VEGF:n reseptoreita FLK1:tä 69% ja FLT1:tä 71%:ssa. Keuhkosyövän esiasteissa eli keuhkoputken metaplasia- ja dysplasiamuutoksissa oli runsaasti iNOS:a, nNOS:a ja nitrotyrosiinia. Keuhkosyöpänäytteissä iNOS:a esiintyi vähemmän eli 40%:ssa , mutta eNOS:a ja neuronaalinen NOS (nNOS):a oli 89-81%:ssa. Voimakas eNOS positiivisuus oli havaittavissa keuhkosyövän adenokarsinooma-alatyypissä ja iNOS positiivisuutta oli enemmän gradus I-II kasvaimissa verrattuna gradus III kasvaimiin. Ennuste oli parempi niillä potilailla, joiden keuhkosyöpäkasvaimissa oli paljon iNOS:a, eNOS:a ja nNOS:a, mutta se ei ollut itsenäinen ennnustetekijä. Keuhkoahtaumatautipotilaiden ja normaaleissa tupakoitsijoiden keuhkokoepaloissa oli enemmän nitrotyrosiinia verrattuna tupakoimattomien keuhkoihin. eNOS:a löytyi sekä keuhkoahtaumatauti- tupakoitsijoiden että tupakoimattomien keuhkonäytteistä eikä potilasryhmien välillä ollut eroa. iNOS:a ja nNOS:a oli vähän sekä keuhkoahtaumatautipotilaiden, tupakoitsijoiden että tupakoimattomien keuhkokudoksessa. Kaikenkaikkiaan typpioksidisyntaaseja oli paljon mesotelioomassa ja kohtalaisesti keuhkosyövässä ja sen esiasteissa. Sen sijaan keuhkoahtaumatautinäytteissä typpioksidisyntaasien määrä ei ollut lisääntynyt normaaliin keuhkokudokseen verrattuna, mutta tupakointi näyttää aiheuttavan proteiinien nitraatiota myös normaalissa keuhkossa.

ISBN-10:
951-42-7669-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Puhakka Airi
Tuotekoodi 013471
12,00 €