Ghrelin, metabolic risk factors and carotid artery atherosclerosis, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 816

Metaboliseen oireyhtymään liittyy kohonnut sydän- ja verisuonisairauksien riski. Oireyhtymän lisääntyminen on johtanut aktiiviseen uusien riskitekijöiden etsintään. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet energia-aineenvaihduntaa säätelevät hormonit. Greliini on lähinnä vatsalaukusta erittyvä kasvuhormonin eritystä lisäävä hormoni. Koeolosuhteissa sillä on vaikutuksia myös sokeriaineenvaihduntaan, verenpaineeseen, sydämen toimintaan, rasvakudoksen kehittymiseen ja tulehduksellisiin tapahtumiin, minkä perusteella on syytä epäillä greliinillä olevan osuutta metabolisen oireyhtymän ja siihen liittyvien sairauksien synnyssä. Tutkimuksessa selviteltiin greliinipitoisuuksien ja -polymorfioiden (Arg51Gln ja Leu72Met) yhteyksiä metabolisen oireyhtymän piirteisiin, tyypin 2 diabetekseen ja kaulavaltimoiden ateroskleroosiin 1045 keski-ikäisen henkilön tutkimusväestössä. Lisäksi tutkittiin greliinin ja insuliinin kaltaisen kasvutekijän (IGF-I) pitoisuuksien yhteyttä. Matalat greliinipitoisuudet olivat yhteydessä useisiin metabolisen oireyhtymän piirteisiin: lihavuuteen, mataliin HDL kolesterolin pitoisuuksiin, korkeisiin insuliinipitoisuuksiin, kohonneeseen verenpaineeseen sekä diabeteksen esiintyvyyteen. Tutkituista tekijöistä IGF-I -pitoisuudet selittivät parhaiten greliinipitoisuuksia. Tämä käänteinen yhteys oli erityisen vahva diabeetikoilla. Lisäksi havaittiin, että greliinigeenin Gln51-alleelia kantavien henkilöiden greliinipitoisuudet olivat alhaiset, ja että he sairastivat enemmän diabetesta ja verenpainetautia kuin henkilöt jotka olivat homotsygootteja Arg51-alleelin suhteen. Kaulavaltimoiden seinämäpaksuus korreloi positiivisesti greliinipitoisuuksiin miehillä riippumatta perinteisistä ateroskleroosin riskitekijöistä. Tulokset tukevat olettamusta, että greliinillä saattaa olla merkitystä metabolisen oireyhtymän, tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroosin kehittymisessä.

ISBN-10:
951-42-7655-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pöykkö Seppo
Tuotekoodi 013469
13,00 €