Analysis of movement in sequential space. Perceiving the traditional Japanese tea and stroll garden

Tutkimuksen päämääränä on tutkia japanilaisten tee- (roji) ja kävelypuutarhojen (kaiyûshiki) tilallisuutta sekä niissä olevien tilasarjojen ja tarkastelijan liikkeen suhdetta. Molemmat puutarhatyypit nousivat kukoistukseensa Japanin feodaaliaikana (vuosina 1573-1868). Aikakauden pyrkimyksenä oli edetä aistillisen kauneuden taakse ja muodostaa filosofinen perusta puutarhojen suunnittelulle. Näin puutarhat kehittyivät suuntaan, jossa kokija liikkuessaan havaitsee sarjan fragmentaarisia tapahtumia. Tällainen toisiaan seuraaviin havaintoihin perustuva tilakäsitys on luonteenomainen Japanissa, jossa sitä on koettavissa niin kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuurissa kuin myös maalaustaiteessa ja kirjallisuudessakin. Tutkimuksessa käsitellään liikkeen huomioimisen välttämättömyyttä kyseisten puutarhojen suunnittelussa. Analysoimalla perättäisiin tilasarjoihin perustuvia japanilaisia puutarhoja voidaan löytää malli tilalliselle järjestykselle, joka rohkaisee aktiiviseen osallistumiseen. Työssä tarkastellaan puutarhojen rakennetta, piirteitä ja sitä, kuinka ne mahdollistavat J. J. Gibsonin kehittämiä ?tarjoumia? kokijalleen. Painotus on ympäristön ja kokijan vuorovaikutuksessa. Työn runkona käytetty analysointimenetelmä pohjautuu pääosin Gibsonin muotoilemaan ekologiseen lähestymistapaan ja Harry Heftin ideoihin ekologisesta psykologiasta. Tutkimuksen empiirinen osuus pohjautuu lukuisissa puutarhoissa tehtyyn kenttätyöhön. Tapaustutkimukset käsittelevät teepuutarhan mallia ja Shisend?n puutarhaa Kiotossa. Tutkimus pyrkii keräämään tietoa sellaisista suunnittelutekniikoista, jotka eivät jätä huomiotta tai väheksy tilan kokijan liikkeen merkitystä, vaan vastakohtaisesti korostavat sitä. Esittämällä joitakin mahdollisuuksia ja potentiaalisia tarjoumia, jotka kaikki kokijat voivat havaita omien kulttuuristen lähtökohtiensa avulla, tutkimus avaa mahdollisuuksia perättäisten tilasarjojen suunnitteluun erilaisissa sosiokulttuurisessa konteksteissa.

ISBN-10:
951-42-7652-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Sfakiotaki Despina
Tuotekoodi 013465
16,50 €