Post-embryonic growth and fine-structural organization of arthropod photoreceptors. A study involving selected species of insects and crustaceans, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 424

Mikroskooppinäyte niveljalkaisen silmästä kuvastaa aina fiksaushetken olosuhteita: vallitsevia valaistusoloja, vuorokaudenaikaa, eliön kehitysastetta, kokoa, sukupuolta jne. Tästä huolimatta verkko- ja nauplius-silmien mikroskooppista rakennetta kuvaavissa julkaisuissa annetaan vain harvoin mitään muita näyte-eläintä koskevia tietoja kuin sen lajinimi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli sen vuoksi selvittää, kuinka niveljalkaisen verkko- ja nauplius-silmän rakenteeseen vaikuttavat eliön kehitysaste, koko ja sukupuoli sekä valaistusolosuhteet ja vuorokaudenaika. Esimerkkilajeiksi valittiin kolme äyriäistä, akvaattiset kalatäit (1) Argulus foliaceus ja (2) A. coregoni, semi-terrestrinen isopodi (3) Ligia exotica, ja kaksi hyönteistä, terrestriset (4) sylkikaskas Philaenus spumarius ja (5) sauvasirkka Carausius morosus. Kaikilta lajeilta löytyi kaksi verkkosilmää, joiden muoto ei juurikaan muuttunut kehityksen aikana vaikka kasvua tapahtuikin. Lisäksi molemmilla kalatäillä oli jo kuoriutumisen hetkellä kolmiosainen nauplius-silmä, jonka muoto muuttui metanauplius-toukan ja 8. kopepodiitti-toukan välillä. Kaikkien lajien verkkosilmät olivat appositio-tyyppiä (ei kirkasta aluetta kristallikeilojen ja retinan välillä). Silmien rakenne ei juurikaan muuttunut eliön kasvaessa vaikka yksittäiset rakenteet kasvoivatkin. Eliön kasvaessa sen silmän valoherkkyys lisääntyi kaikilla lajeilla. Sukupuolella ei ollut vaikutusta silmän mikroskooppiseen rakenteeseen. Valaistusolosuhteet ja vuorokaudenaika sen sijaan vaikuttivat kaikkien lajien verkkosilmiin. Koska jopa pienimpien juuri kuoriutuneiden yksilöiden verkkosilmät näyttivät täysin kehittyneiltä ainakin silmän keskiosien suhteen, ja valaistus vaikutti ommatidien rakenteeseen, vaikuttaa todennäköiseltä että kaikkien esimerkkilajien yksilöt pienimmistä aikuisiin pystyvät käyttämään näköään.

ISBN-10:
951-42-7559-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Keskinen Essi
Tuotekoodi 013433
13,00 €