Photon migration in pulp and paper, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 213

Valon kulku paperissa ja paperimassassa Tässä työssä osoitetaan että mittaamalla valon kulku paperissa tai paperimassan läpi voidaan määrittää paperin neliöpaino, paksuus ja huokoisuus sekä paperimassan hieno- ja täyteainepitoisuus. Paperin ja massan ominaisuudet riippuvat voimakkaasti valmistusprosesseista. Niiden tehokas ohjaus edellyttää nopeaa automaattista laaduntarkkailua. Optisen mittaustekniikka on nopeaa ja yhdistettävissä säätöjärjestelmiin. Valon käyttö mittauksissa perustuu siihen että jos kahdella näytteellä on erilaiset optiset ominaisuudet, valon kulkuaikajakaumat niissä ovat erilaiset. Mittaamalla kulkuaikajakauma voidaan siis määrittää joitakin alkuperäisten näytteiden ominaisuuksia. Tässä työssä mittattiin oskilloskoopilla ja valotutkalla valon kulkuajan näytteen läpi. Tarkempia mittauksia tehtiin streak-kameralla ja niistä voitiin laskea valon kulkuaikajakauma tai valopulssin nousuaika, levenemä tai laskuaika. Työssä myös esitellään kaksi tapaa mitata valon kulkuaikajakauma. Ensimmäisessä ensin määritellään sirottavien partikkeleiden määrät ja laaditaan niihin pohjautuva valonkulkusimulaatio joka antaa halutun jakauman. Toisessa tehdään ensin streak-kameralla mittaus ilman näytettä ja sitten näytteen kanssa. Pulssissa tapahtuva muutos johtuu kulkuaikajakaumasta ja se voidaan laskea mitatuista pulsseista käänteiskonvoluutiolla. Varsinaisina hyötymittauksina osoitettiin että muutokset paperin paksuudessa, neliöpainossa, huokoisuudessa ja raaka-aineessa sekä paperimassa sakeudessa, hieno- ja täyteainepitoisuudessa voitiin tunnistaa valopulssin viivästymästä tai muodon muutoksesta.

ISBN-10:
951-42-7583-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Saarela Juha
Tuotekoodi 013427
12,00 €