High-resolution infrared studies on deuterated monoiodoacetylene, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 428

Korkean erotuskyvyn infrapunatekniikka mahdollistaa pienten molekyylien tarkan kokeellisen tutkimuksen. Molekyylissä samanaikaisesti tapahtuvia värähtelyä ja pyörimistä analysoimalla saadaan selville molekyylin tarkka rakenne sekä atomien väliset voimavaikutukset. Väitöstutkimuksessa on tehty infrapunaspektroskooppisia mittauksia lineaariselle neliatomiselle deuteroidulle monojodoasetyleeni-molekyylille (DCCI). Infrapunaspektrit on mitattu aaltolukualueella 200-5200 cm-1. Mittauksissa on käytetty nykyaikaista Fourier-muunnokseen perustuvaa korkean erotuskyvyn infrapunaspektrometriä. Mittaukset suoritettiin käyttäen itse syntetisoitua näytettä, joka asetettiin mittauksissa pieneen paineeseen huoneen lämpötilassa. Mitatuista spektreistä on nimetty ja analysoitu lähes 10 000 molekyylin värähdys- ja pyörimistiloihin liittyvää energiasiirtymää. Näiden avulla on tutkittu useita eri tyyppisiä värähdys- ja pyörimistiloilla esiintyviä vuorovaikutusilmiöitä. Tuloksina on saatu suuri määrä molekyyliä, siinä esiintyviä liikkeitä ja liikkeiden vuorovaikutuksia kuvaavia vakioita. Edelleen on voitu määrittää monojodoasetyleenin tarkka rakenne sekä harmoniset voimavakiot. Tämä on ollut mahdollista yhdistämällä tässä työssä DCCI:lle ja aikaisemmin molekyylin deuteroimattomalle muodolle (HCCI) saatuja tuloksia. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää perustutkimuksessa tehtäessä kvanttikemialliseen laskentaan perustuvaa molekyylitutkimusta.

ISBN-10:
951-42-7614-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Sarkkinen Hannu
Tuotekoodi 013425
13,00 €