Adrenomedullin and natriuretic peptides in cardiac hypertrophy. Regulation of gene expression and interactions with angiotensin II, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 807

Sydämen jatkuva ylikuormittuminen johtaa sydänlihaksen liikakasvuun. Adrenomedulliini ja natriureettiset peptidit ovat hormoneja, jotka säätelevät sydämen, verisuonten ja munuaisten toimintaa. Niiden esiintyminen sydämessä muuttuu kuormituksessa, ja erityisesti natriureettisten peptidien on osoitettu estävän sydänlihaksen liikakasvua. Myös adrenomedulliinin tiedetään vaikuttavan sydämen toimintaan, mutta sen kasvua säätelevät ominaisuudet tunnetaan huonommin. Väitöstutkimuksessa selvitettiin adrenomedulliinin ja natriureettisten peptidien geenien ilmentymisen säätelyä painekuormituksessa sekä terveessä että vaurioittuneessa sydänlihaksessa. Tulokset osoittivat hormonien tuotannon lisääntyvän kuormitustilanteessa suojamekanismina, joka pyrkii normalisoimaan verenpainetta ja parantamaan sydämen toimintaa. Lisäksi pitkäaikaisen kuormituksen vaurioittama sydänlihas oli herkempi painekuormituksen adrenomedulliinin tuotantoa lisäävälle vaikutukselle. Väitöskirjassa tutkittiin myös adrenomedulliinin vaikutuksia sydänlihaksen liikakasvun kehittymiseen. Soluviljelmissä adrenomedulliini esti angiotensiinin aiheuttamaa sydänlihassolujen liikakasvua. Annostelemalla eläimille adrenomedulliinia yhdessä angiotensiinin tai noradrenaliinin kanssa havaittiin sen estävän angiotensiinin aiheuttamaa verenpaineen nousua ja lisäävän angiotensiinin sydämen systolista toimintaa tehostavaa vaikutusta. Vastaavia noradrenaliinin vaikutuksia adrenomedulliini ei muuttanut. Se ei myöskään estänyt angiotensiinin tai noradrenaliinin aiheuttamaa sydänlihaksen liikakasvua. Tulokset osoittavat, että adrenomedulliini tai sen tapaan vaikuttava aine voisi olla hyödyllinen verenpainetta alentavana lääkeaineena, mutta edullisten sydänlihasvaikutusten saamiseksi tarvitaan suurempia paikallisia pitoisuuksia sydänlihaksessa.

ISBN-10:
951-42-7556-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Luodonpää Marja
Tuotekoodi 013419
13,00 €