Tyypin 2 diabeteksen riskitekijät ja poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan seulonta perusterveydenhuollossa, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 812

Tyypin 2 diabeteksesta sairastavien määrä on suuri ja näyttää jatkuvasti kasvavan. Tautia yleensä edeltää lievä poikkeava glukoosiaineenvaihdunta ja liikunnallisilla elämäntavoilla ja painon pudotuksella voidaan vähentää sairastumisen riskiä. Glukoosirasituskoe on välttämätön lievän poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan tunnistamisessa mutta se on työläs ja perusterveydenhuollossa onkin kaivattu menetelmää seuloa väestöstä ne, joille glukoosirasituskoe kannattaa tehdä. Tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä ovat lihavuus, kohonnut verenpaine, dyslipidemia, raskausdiabetes ja lievästi poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. Yli tuhannen keski-ikäisen savitaipalelaisen tyyppi 2 diabeteksen riskitekijät selvitettiin haastattelulla, mittauksilla, laboratoriokokeilla ja äitiysneuvolakorteista. Kertynyttä tietoa käytettiin logistisiin malleihin ja todettiin, että diabetes ja heikentynyt glukoosinsieto voidaan tunnistaa hyvin iän, sukupuolen, systolisen verenpaineen, verenpainelääkkeen käytön ja vyötärön ympäryksen perusteella eikä tarvita tietoja suvun diabeteksesta, tupakoinnista, rasva-arvoista tai lipidilääkityksestä. Tässä väitöskirjassa esitetään helppolukuiset taulut, joilla hoitaja, lääkäri tai potilas voi arvioida poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyden. Raskaus on ikkuna naisen myöhempään terveyteen. Äitiysneuvolakorteista kerätyn tiedon perusteella raskauden verenpaine oli korkeampi ja kohonnutta verenpainetta oli enemmän niillä naisilla, joilla myöhemmin todettiin poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. Mitä korkeampi raskauden aikainen verenpaine oli, sitä enemmän oli poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa myöhemmin, myös kun tulos vakioitiin raskauden aikaisella painolla ja myöhemmällä verenpaineella.

ISBN-10:
951-42-7601-9
Kieli:
SU
Tekijät:
Saramies Jouko
Tuotekoodi 013416
12,00 €