Structural and functional characterization of the focal adhesion protein FAP52, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 800

Viestintäproteiini FAP52:n rakenteen ja toiminnan tutkiminen Tausta: FAP52 on vastikään karakterisoitu proteiini, jonka rakenteessa on tietokoneanalyysien perusteella SH3-domeeni, joka on tyypillinen viestintäproteiineissa esiintyvä rakenneyksikkö, joka osallistuu eri proteiinien välisten sidosten muodostamiseen. FAP52 sisältää tietokoneanalyysien perusteella myös coiled-coil ?rakenteen, jolla on taipumus sitoutua toisiin coiled-coil ?rakenteisiin ja välittää siten proteiinien oligomerisoitumista, kahden tai useamman molekyylin yhteenliittymistä. Tutkimusasetelma: Tässä työssä on pyritty selvittämään FAP52:n rakennetta ja toimintaa kokeellisesti hyödyntämällä lukuisia biokemiallisia perusmenetelmiä, rtg-sädekristallografiaa ja soluviljelytekniikkaa. Tulokset: FAP52 esiintyy solussa kahden tai kolmen molekyylin oligomeerinä. Rtg-sädekristallografiassa nähdään antiparalleeli dimeeri, eli kahden FAP52-molekyylin dimeeri, jossa FAP52-molekyylit ovat toisiinsa nähden 180 asteen kulmassa pituusakselinsa suhteen. FAP52 sitoutuu filamiiniin, joka on tärkeä solun tukirangan muodon ja dynamiikan säätelijä. Kun FAP52:ta ilmennetään solussa ylimäärin, solut muuttuvat pitkulaisiksi ja solun pintaan muodostuu pitkiä ulokkeita, jotka ovat seurausta solun tukirangassa tapahtuvista muutoksista. FAP52 esiintyy histologisten tutkimusten perusteella erityisen runsaana maksan sappiteiden seinämissä. FAP52 sijoittuu sappitiehyiden seinämissä solukalvon alaiseen tukirankaan ja etenkin tukirangan ja sappitiehyiden sisään ulottuvien pienten karvamaisten ulokkeiden, mikrovilluksten yhtymäkohtiin. Tulosten perusteella FAP52 esiintyy solussa oligomeerinä ja vaikuttaa solun tukirangan stabiliteettiin tai säätelee sen dynamiikkaa. Vaikutus välittyy mahdollisesti filamiinin toiminnan säätelyn kautta.

ISBN-10:
951-42-7454-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Nikki Marko
Tuotekoodi 013402
13,00 €