Two methods for processing an ultrafine ferritic grain size in steels and the thermal stability of the structure, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 211

Kaksi menetelmää ultrahienorakeisen ferriittisen teräksen valmistamiseksi sekä rakenteen terminen stabilisuus Teräsrakenteissa halutaan käyttää yhä lujempia teräksiä, sillä tällöin saadaan säästöjä ei vain materiaalikustannuksissa, vaan usein myös valmistus- ja käyttökustannuksissa. Viimeiset parikymmentä vuotta lujia teräksiä on valmistettu mikroseostamalla terästä sekä käyttämällä hyvin hallittua termomekaanista valssausprosessia. Hyvät ominaisuudet perustuvat paljolti hienoon ferriitin raekokoon, parhaimmillaan noin 3-5 mm. Haluttaessa yhä lujempia ja sitkeitä teräksiä täytyy raekokoa hienontaa edelleen. Longxiu Panin väitöstyössä on tutkittu laboratoriokokein kahta mahdollista valmistusreittiä ultrahienon raekoon saamiseksi: hienorakeisen austeniitin voimakas kuumamuokkaus juuri austeniitin hajaantumislämpötilan yläpuolella, jolloin saadaan syntymään hienoa ferriittiä muokkauksen indusoimana, sekä martensiitisen teräksen raju kylmämuokkaus ja rekristallisaatiohehkutus, jolloin syntyy hienorakeista ferriittiä ja karbidia. Molempien reittien todettiin tuottavan parhaimmillaan noin 1.5 ?2 mm raekoon. Jälkimmäinen reitti osoittautui suhteellisen helpoksi erityisesti keski- ja runsashiilisillä teräksillä. Ultrahienorakeisen mikrorakenteen pysyvyyttä, eli termistä stabilisuutta, tutkittiin hehkutuskokein sekä laserhitsauksen yhteydessä. Stabilisuus osoittautui yllättävän hyväksi. Laserhitsauksessa ei syntynyt karkearakeista vyöhykettä lainkaan, tosin hitsattavat teräsnauhat olivat vain noin 1 mm paksuisia.

ISBN-10:
951-42-74881-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pan Longxiu
Tuotekoodi 013401
13,00 €