A Novel Detector Micro-module For Computed Tomography, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 209

Uudentyyppinen säteilynilmaisinmoduuli tietokonetomografiaan Tietokonetomografialaitevalmistajat pyrkivät tekemään laitteiden röntgenilmaisimet pinta-alaltaan suuremmiksi potilaiden nopeammaksi ja tarkemmaksi kuvantamiseksi. Tässä väitöskirjatutkimuksessa on kehitetty ilmaisinmoduuli, joita käyttämällä voidaan valmistaa suuripinta-alainen röntgenilmaisin. Kehitetyssä moduulissa röntgensäteilyn tuikemateriaalissa synnyttämä valo havaitaan valodiodilla. Nykyisin käytössä olevissa ilmaisimissa signaalijohtimet kuljetetaan röntgenlähteen suunnasta katsottuna moduulin etupintaa pitkin sen reunoille ja sitä kautta edelleen lukuelektroniikkaan. Kehitetyssä moduulissa uutta on se, että virta voidaan lukea suoraan takapuolelta, jolloin reunat ovat vapaana ja moduuleita voidaan latoa vierekkäin. Ilmaisinmoduulissa on 16x16 aktiivista elementtiä matriisissa, joka on muodostettu 21x21mm2 piipalan pinnalle. Tämä on edelleen juotettu monikerroksisen LTCC- liitosalustan (Low Temperature Co-Fired Ceramics) päälle BGA- tekniikalla (Ball Grid Array). Näin kukin aktiivinen elementti on juotetun pallon kautta kytkettynä liitosalustan läpi liittimelle. Työssä tarkastellaan ilmaisinten toimintaperiaatetta ja kehitystä ja perustellaan tarve uudentyyppiseen moduuliin. Työssä kehitettiin tarvittava monikerroksinen LTCC- liitosalusta sekä moduulin kokoonpanossa tarvittavat prosessivaiheet. Ilmaisinmoduulin ominaisuudet mitattiin, ja parametreja tarkastellaan suhteessa tavanomaisella teknologialla toteutettuihin ratkaisuihin. Uudentyyppinen ilmaisinmoduuli on monessa suhteessa ylivoimainen tavanomaisiin ratkaisuihin nähden ja tarjoaa samalla vapauden koota laajoja ilmaisinpintoja. Etuna ovat ladottavuuden lisäksi vähäinen elementtien välinen ylikuuluminen. Lisäksi johdotuksen kapasitanssi ja sarjaresistanssi ovat hyvin pieniä verrattuna tavanomaisiin moduuleihin.

ISBN-10:
951-42-7446-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Chen Wu
Tuotekoodi 013399
12,00 €