Tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin ohjaus yliopisto-opetuksessa. Neljän tieteenalan tarkastelu, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 58

Vesa Kauton väitöstutkimuksessa tarkastellaan tieteellisen kirjallisuuden laadun arviointia osana tutkijan työskentelyä ja osana informaatiolukutaidon opetusta. Tutkimuksen empiirisessä osassa kuvataan haastattelujen pohjalta tieteellisen kirjallisuuden arvioinnin opetusta ja ohjausta Helsingin yliopistossa fysiikassa ja Tampereen yliopistossa lääketieteessä, sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä sekä kirjallisuudentutkimuksessa. Huomion kohteena ovat opetuksen muodot ja suositellut arvioinnin kriteerit.

ISBN-10:
951-42-7471-7
Kieli:
SU
Tekijät:
Kautto Vesa
Tuotekoodi 013398
18,00 €