Replicative DNA polymerase associated B-subunits, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 422

DNA-polymeraasien B-alayksiköt ja perimän kopiointi Johdanto Jotta perimäämme ei kertyisi virheitä, jotka voivat altistaa syövälle ja vanhenemiselle, on tärkeää kopioida DNA suurella tarkkuudella aina solun jakautuessa. Kopioinnissa tärkeässä roolissa ovat DNA:ta valmistavat entsyymit, DNA-polymeraasit. Vaikka näiden entsyymien olemassaolo ja perustoimintatapa on tunnettu jo pitkään, niiden toiminnassa on vielä paljon selvitettäviä yksityiskohtia. Perimää kopioivat entsyymit ovat yleensä kooltaan suuria koostuen useasta eri osasesta eli alayksiköstä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin selvittämään DNA-polymeraasien B-alayksiköiden rakennetta ja toimintaa DNA-, RNA- ja proteiinitasoilla. Tavoitteet 1. Selvittää ihmisen ja hiiren DNA-polymeraasi ?:in B-alayksikköä koodaavan DNA:n primaarirakenne. 2. Tutkia ihmisen DNA-polymeraasi ?:in B-alayksikköä koodaavan geenin rakennetta ja säätelyä. 3. Tuottaa DNA-polymeraasien B-alayksiköitä bakteereissa proteiinien tehtävän selvittämiseksi. 4. Tutkia arkkieliöiden DNA-polymeraasin B-alayksikön toimintaa. Työn tulokset Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisemmin tehtyjä havaintoja siitä, että DNA-polymeraasien B-alayksiköllä on tärkeä rooli DNA:n valmistuksessa. Täysin uutena havaintona saatiin, että alkeellisemmilla eliöillä proteiini toimii entsyyminä, joka poistaa DNA:sta virheitä.

ISBN-10:
951-42-7480-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Jokela Maarit
Tuotekoodi 013395
13,00 €