Mineralogy and geochemistry of the fine and the clay fractions of till in northern Finland, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 414

Tutkimuksessa selvitettiin moreenien hieno- ja savifraktioiden mineralogiaa ja geokemiaa eri moreenimuodostuma- ja kallioperäalueilta Pohjois-Suomessa. Yhteensä 250 moreeninäytettä 140 koekuopasta tutkittiin XRD-, DTA-, TGA-, XRF-, AAS- ja TEM- analyysimenetelmillä. Moreenien savifraktiossa esiintyvät vermikuliitti, kloriitti, illiitti, paisuvahilainen vermikuliitti, seoshilamineraalit, kvartsi, maasälvät ja amfiboli. Kaoliniittia on runsaimmin Kittilän, Jerisjärven, Kaaresuvannon ja Puljun alueilla. Kittilän ja Jerisjärven alueella illiitti on dioktaedrista ja muualla sekä di- että trioktaedrista. Kaoliniitti ja dioktaedrinen illiitti osoittavat rapakallioaineksen vaikutuksen. Hienofraktiossa on runsaimmin primäärisiä mineraaleja. Arkeeisten gneissien ja graniittien alueilla savifraktiossa on runs. niitä kuin vihreäkivien, Svekokarelidisten liuskeiden ja gneissien sekä granuliittien alueilla. Amfiboli ja maasälvät ovat lähes kokonaan rapautuneet sekundäärisiksi mineraaleiksi Kittilän moreenien savifraktiossa. Pohjois-Inarin savifraktion mineral. koostumus osoittaa alueella esiintyvän runsaammin mafisia vulkaniitteja kuin nyk. tiedetään. Hienofraktion mineraloginen koostumus heijastaa kallioperän koostumusta, mutta savifraktio ei. Hienofraktiossa Si-, Ca- ja Na-pitoisuudet ovat korkeampia kuin savifraktiossa. Savifraktio on rikastunut Al:n, Fe:n, Mg:n, K:n ja hivenmetallien suhteen. Sen koostumus ei korreloi kallioperän koostumuksen kanssa, mutta hienofraktio kohtalaisen hyvin. Kaaresuvannon ja Inarin moreenien kemiall. koostumus ei vastaa nyk. tiedossa olevan kallioperän koostumusta. Pohjois-Inarin ja Kittilän moreenien kemiall. koostumus osoittaa alueilla esiintyvän runsaammin mafisia vulkaniitteja /sulfidimineralisaatioita kuin nykyisin tiedetään. Tärkeimmät moreenien hieno- ja savifraktioiden mineralogiseen ja geokemialliseen koostumukseen vaikuttava tekijät ovat kallioperä ja rapakallion esiintyminen. Niihin vaikuttaa myös moreenimuodostumatyyppi.

ISBN-10:
951-42-7357-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pulkkinen Pekka
Tuotekoodi 013391
13,00 €