Endocrine function and growth in young patients with childhood- or adolescence-onset epilepsy, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 793

Epilepsialääkkeet yhteydessä hormonimuutoksiin lapsilla ja nuorilla Epilepsiaa sairastavilla aikuisilla on tervettä väestöä enemmän hormoni- ja lisääntymistoimintojen häiriöitä. Syynä näihin poikkeavuuksiin voi olla itse epilepsia ja sen hoitoon käytetyt lääkkeet. Tutkimuksessa selvitettiin lapsuus- ja nuoruusiässä epilepsiaa sairastaneiden potilaiden hormonitoimintoja, veren rasva-arvoja sekä kasvua suhteessa terveiden lasten ja nuorten arvoihin. Kaikki tutkimukseen osallistuneet potilaat käyttivät karbamatsepiinia, okskarbatsepiinia, lamotrigiinia tai valproaattia, jotka ovat lasten ja nuorten yleisiä epilepsialääkkeitä. Tutkimushenkilöiltä otettiin verikokeet, piirrettiin kasvukäyrät ja ultraäänitutkimuksessa selvitettiin munasarjojen tai kivesten rakenne. Tutkimuksessa havaittiin, että karbamatsepiinia, okskarbatsepiinia tai valproaattia käyttävillä potilailla on epäsuotuisia muutoksia kilpirauhas- ja rasva-arvoissa. Korkeat veren miessukuhormonitasot, monirakkulainen munasarjaoireyhtymä sekä ylipaino ovat tavallisia nuorilla naisilla, mikäli epilepsia ja etenkin valproaattilääkitys jatkuu aikuisikään asti. Näitä ei-toivottuja muutoksia ei todettu, mikäli epilepsia oli parantunut ja tyttöjen lääkitys oli lopetettu. Pojilla karbamatsepiini ja valproaatti olivat yhteydessä veren sukupuolihormonien muutoksiin. Potilaiden pituuskasvu oli normaali. Tutkimuksen avulla saatiin tärkeää lisätietoa epilepsialääkityksen sivuvaikutuksista kasvuiässä. Hormonitoimintaan, rasva-arvoihin ja painoon kohdistuvat sivuvaikutukset on hyvä ottaa huomioon lasten ja nuorten epilepsialääkkeen valinnassa. Epilepsian hoidossa tulee yksilöllisesti puntaroida kyseisen lääkitykset hyödyt ja haitat. Potilaille suositellaan annettavaksi elämäntapaohjeita, jotta estettäisiin rasva-arvojen huononeminen sekä lisälihominen ja sen mukanaan tuomat tunnetut lisäsairaudet.

ISBN-10:
951-42-7421-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mikkonen Kirsi
Tuotekoodi 013388
12,00 €