Breit-Pauli Hamiltonian and Molecular Magnetic Resonance Properties, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 418

Tämä väitöskirja käsittelee ydinmagneettisen resonanssispektroskopian (NMR) ja elektronispinresonanssispektroskopian (ESR) ajasta riippumattomien spektriparametrien teoriaa. Keskeisessä asemassa on Breitin ja Paulin Hamiltonin operaattori, joka saadaan relativistisesta Diracin yhtälöstä ns. Foldyn ja Wouthyusenin muunnoksen avulla. Tässä viitekehyksessä muodostetaan vasteteoriaa hyödyntäen johtavan kertaluvun relativistiset teoriat magneettisten resonanssispektroskopioiden keskeisille spektriparametreille, kuten NMR:n ydinvarjostus- ja epäsuoralle spin-spin-kytkentätensorille sekä ESR:n g-tensorille, sekä teoria NMR:n spektriparametrien riippuvuudelle ulkoisesta magneettikentästä. Lisäksi työssä esitellään keskeisimmät molekyylien elektronirakenneteorian aaltofunktio- ja tiheysfunktionaaliteoreettiset menetelmät sekä tarkastellaan yksihiukkaskantajoukkojen täydellisyyden merkitystä magneettisten resonanssiominaisuuksien laskemisessa. Näitä menetelmiä käytetään työssä esitettyjen teorioiden numeeriseen arviointiin ja saatuja tuloksia verrataan koetuloksiin ja muihin teoreettisesti saatuihin arvioihin.

ISBN-10:
951-42-7430-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Manninen Pekka
Tuotekoodi 013387
14,00 €