Structural studies on the enzymatic units of the peroxisomal multifunctional enzyme type 2 (MFE-2), Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 419

Peroksisomaalisen monitoimisen entsyymin tyypin 2 (MFE-2) entsymaattisten yksiköiden rakenteellinen karakterisointi Peroksisomaalinen monitoiminen entsyymi tyyppi 2 (MFE-2) on rasvahappojen hajotukseen ja sappihapon muodostumiseen osallistuva entsyymi, joka koostuu kolmesta toiminnallisesta alayksiköstä. Näistä kaksi, 3R-hydroksiasyyli-coentsyymi A (CoA)-dehydrogenaasi ja 2-enoyyli-CoA hydrataasi 2, ovat entsymaattisia katalysoiden toisen ja kolmannen reaktion pitkäketjuisten ja haaroittuneiden rasvahappojen b-oksidaatiokierrossa. MFE-2:lla on olennainen rooli elimistön rasva-aineenvaihdunnassa, sillä potilaat joilla kyseinen entsyymi on toimimaton mutaation seurauksena, tavallisesti kuolevat alle vuoden ikäisinä. Tutkimuksessa ratkaistiin MFE-2:n 3R-hydroksiasyyli-CoA-dehydrogenaasi- ja 2-enoyyli-CoA hydrataasi 2 -yksiköiden kolmiulotteiset atomirakenteet käyttämällä röntgensädekristallografiaa. Ratkaistut rakenteet omaavat useita yksilöllisiä piirteitä, joita ei ole tavattu muilla proteiineilla. Näitä ovat muun muassa dehydrogenaasi-yksikön ylimääräinen karboksiterminaalinen domeiini ja hydrataasi 2:n kaksi-domeiinirakenne. Nämä yksilölliset piirteet auttavat ratkaisevalla tavalla ymmärtämään MFE-2:n biologista toimintaa solun rasva-aineenvaihdunassa. Sitoutunut rasvahappo-substraatti hydrataasi 2 rakenteessa on selvittänyt myös kyseisen proteiiniperheen (R-spesifiset hydrataasit/dehydraasit) substraatinsitomis- ja reaktiomekanismia ratkaisevalla tavalla. Lisäksi tässä työssä ratkaistut rakenteet auttavat selvittämään MFE-2:n toimimattomuuteen johtavien mutaatioiden syitä.

ISBN-10:
951-42-7464-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Koski Kristian
Tuotekoodi 013386
12,00 €