Performance analysis of suboptimal soft decision DS/BPSK receivers in pulsed noise and CW jamming utilizing jammer state information, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 207

Alioptimaalisten DS/BPSK vastaanottimien suorituskykyanalyysi pulssitetussa kohina- ja kantoaaltohäirinnässä hyödynnettäessä häirinnän tilatietoa Työssä tutkitaan erilaisia radiokanavan tilaa mittaavia DS/BPSK-hajaspektrijärjestelmän vastaanotinrakenteita ja niitä verrataan käyttäen hyväksi saavutettavaa bittivirhesuhdetta ja kanavan tilaparametria. Tilaparametri on verrannollinen bittivirhesuhteeseen, mutta kanavakoodin valinta ei vaikuta siihen. Tutkittavat alioptimaaliset vastaanotinrakenteet ovat yksinkertaisia toteuttaa. Tutkimuksessa vertaillaan kovan päätöksen, pehmeän päätöksen, kvantisoidun pehmeän päätöksen, signaalintason perusteella symbolin hylkäävän ja chippiyhdistelijätyyppisen vastaanottimen suorituskykyä. Kanavan tilaa mittaamalla voidaan parantaa suorituskykyä, mutta se tekee vastaanottimesta monimutkaisemman. Kohinahäirintä on haitallisempaa kuin kantoaaltohäirintä, kun näitä molempia pulssitetaan. Jos häiritsijä ei kykene optimoimaan häirinnän pulssisuhdetta, niin silloin kannattaa häiritä jatkuvalla teholla. Paras suorituskyky saatiin chippiyhdistelijävastaanottimella. Vähän huonompi oli kvantisoitu pehmeän päätöksen ja signaalin tasosta hylkäävä vastaanotin. Kovan päätöksen vastaanotin oli kolmanneksi paras. Huonoin vastaanotin oli kvantisoimaton pehmeän päätöksen vastaanotin, jolla ei ole käytettävissä häirinnän tilatietoa. Optimaalinen vastaanotin täydellisellä häirinnän tilatiedolla on 3 dB parempi kuin chippiyhdistelijävastaanotin.

ISBN-10:
951-42-7385-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Juntti Juhani
Tuotekoodi 013385
13,00 €