The effect of preterm birth on the development of the dentition, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 799

Hampaiden ja purennan kehitys keskoslapsilla Keskosuuteen liittyy merkittäviä terveydellisiä riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen. Hampaiden rakenne alkaa kehittyä jo neljänneltä sikiöviikolta lähtien. Maito- ja ensimmäisten pysyvien hampaiden kruunujen kehitys ja myös puhkeamisen säätely tapahtuu pääosin raskauden aikana. Kehittyessään hampaat ovat herkkiä erilaisille ympäristöstä tuleville häiriötekijöille geneettisten tekijöiden lisäksi. Keskoslasten hampaiston tutkimuksella pyrittiin selvittämään ennenaikaisen syntymän ja siihen liittyvien tekijöiden vaikutusta hampaiston ja purennan kehitykseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin ennen 37. raskausviikkoa syntyneiden lasten hampaistokehityksen erityispiirteitä, kuten maito- ja pysyvien hampaiden kokoa, pysyvien hampaiden puhkeamista ja purentaa. Tutkimuksessa havaittiin sekä eroja että samankaltaisuutta keskoslasten hampaistokehityksessä kontrolliaineistoon verrattuna. Keskoslasten maito- ja pysyvien hampaiden koko oli normaali rajoissa, sen sijaan keskosilla pysyvien hampaiden puhkeaminen näytti olevan selvästi edellä vertailuryhmää. Purentasuhteissa keskosilla esiintyi enemmän ns. mesiaalista purentaa, jossa alaleuan hampaat ovat hieman edempänä yläleuan hampaisiin nähden. Ennenaikainen syntymä ja siitä johtuva poikkeuksellisen varhainen sopeutuminen kohdun ulkopuoliseen elämään näyttää vaikuttavan myös purennan symmetrian kehitykseen. Tutkimustulosten perusteella saatiin uutta tietoa hampaiden ja purennan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä keskoslapsilla esiintyvän ns catch-up eli saavutuskasvun ja varhaisen toiminnan vaikutuksesta erityisesti hampaiden puhkeamiseen ja purennan kehitykseen.

ISBN-10:
941-42-7438-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Harila Virpi
Tuotekoodi 013381
11,00 €