EEG and BOLD-contrast fMRI in brain. Cerebrovascular reactivity, suppression of neuronal activity, global and local brain injury, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 796

Toiminnallisen magneettikuvauksen avulla yhden kuvan sijasta saadaan ?elokuva?, jonka avulla tutkittava toiminta voidaan paikallistaa tiettyyn kohtaan aivoja. Se perustuu veren magneettisiin ominaisuuksiin, puhutaan ?veren happipitoisuudesta riippuvasta? (blood oxygen level dependent) BOLD-kontrastikuvauksesta. Aivosähkökäyrän (EEG) ja BOLD-kontrastikuvauksen yhdistämisellä etsitään sähköisen aivotoiminnan tapahtumia seuraavia aivoverenkierrollisia muutoksia ja pyritään paikantamaan ne aivokuvaan, esim. epilepsian lähtökohta aivoissa epilepsiakirurgiaa varten. Tässä väitöskirjatutkimuksessa EEG:n ja BOLD-kontrastikuvauksen suhdetta kartoitettiin aiheuttamalla paikallinen tai laaja-alainen aivotoiminnan muutos. Osatutkimuksissa tarkasteltiin aivojen reaktiivisuutta veren hiilidioksidipitoisuudelle, nukutuksen syventämistä, sekä laaja-alaista ja paikallista kokeellista aivovauriota. Siten muutostilan vakavuusastetta nostettiin, vakavimpana kokeellinen paikallisen epilepsian malli koe-eläimillä syvässä nukutuksessa. Hyperventilaation aiheuttamat BOLD-kontrastikuvauksen muutokset erosivat vertailuryhmästä n. 30% ennen EEG reaktiota. Aivojen BOLD-kontrastikuvaus osoitti muutoksen nukutusta nopeasti syvennettäessä, mutta muutos ei ollut laaja-alainen. Syöpälääkkeen aiheuttama aivovaurio johti pieniin muutoksiin sähkö-ärsykkeen BOLD-kontrastikuvauksessa. Mielenkiintoisin tulos oli se, että BOLD-kontrastikuvauksen muutokset yllättäen alkoivat jo ennen epileptisten piikkien ilmaantumista EEG:hen paikallisessa epilepsiamallissa. Muutokset paikallistuivat suhteellisen hyvin vauriokohdan ympärille. Kokonaisuudessaan tulokset viittaavat siihen, että laaja-alainen tai paikallinen muutos ei välttämättä näy vastaavanlaajuisena tai samanaikaisena sekä EEG:ssä että BOLD-kontrastikuvauksessa. Tämä on otettava huomioon kehitettäessä menetelmiä epileptisen alueen rajaamiseksi.

ISBN-10:
951-42-7428-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mäkiranta Minna
Tuotekoodi 013379
12,00 €