Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön – lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 794

Perheet mukaan moniammatilliseen perhetyöhön>/h3> Vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa moniammatillisen perhetyön tavoitteena on tukea perheen selviytymistä sen luonnollisissa toimintaympäristöissä. Toiminnassa yhdistyy kaikkien kuntoutukseen osallistuvien eri ammattihenkilöiden ja vanhempien osaaminen. Tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan moniammatillisen perhetyön ilmenemistä vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa päiväkodin erityisryhmässä. Lisäksi kuvataan ja analysoidaan moniammatillisen perhetyön esteitä sekä kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Näkökulman antavat vanhemmat ja lääkinnällisen sekä kasvatuksellisen kuntoutuksen ammattihenkilöt ennen kehittämistoimintaa ja sen jälkeen. Tutkimuksen alussa perheen rooli moniammatillisessa perhetyössä oli ristiriitainen, toisaalta aktiivisesti osallistuva ja toisaalta passiivisesti ammattihenkilöiden ohjeita noudattava. Ammattihenkilöiden toiminnassa ilmeni asiantuntija-, lapsi- ja perhekeskeinen toimintamalli. Moniammatillisen perhetyön esteenä oli tiedon sekä keskustelun ja tasa-arvon puute. Tutkimuksen loppuvaiheessa moniammatillinen perhetyö ilmeni perheen aktiivisena osallistumisena ja perheen tarpeista lähtevänä toimintana. Päätökset tehtiin yhdessä. Toiminnassa korostui vanhemmuuden tukeminen, keskustelu ja kuuntelu. Vanhemmat saivat perusteltuja ohjeita lapsensa kehityksen tukemiseen, jolloin kuntouttavat asiat liittyivät osaksi perheen arkea. Toiminnassa hyödynnettiin kaikkien vahvuudet ja voimavarat. Ammattihenkilöt olivat tietoisia toistensa osaamisista sekä omasta roolistaan yhteistyössä. Keskustelun ja kuuntelun myötä tietoisuus monista asioista oli lisääntynyt. Päiväkodin erityisryhmän ilmapiiri muuttui vapaaksi ja toisia arvostavaksi. Moniammatillisen perhetyön kehittymiseen vaikuttivat ammattihenkilöiden mukaan keskusteleva kulttuuri ja positiivinen asennoituminen yhteistyöhön.

ISBN-10:
951-42-7423-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Veijola Arja
Tuotekoodi 013378
12,00 €