Algorithms for audio watermarking and steganography, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 206

Digitaalinen vesileimaus tarkoittaa alkuperäiseen signaaliin liittyvän tiedon aistein havaitsematonta, robustia ja turvallista välitystä käsittäen sekä vesileimatun tiedon upotuksen että sen erotuksen alkuperäisestä signaalista. Suurin haaste vesileimauksessa ja steganografiassa on se, että jos aistein havaittavuutta kuvataan parametrilla, jolla on kiinteä arvo, vesileimausjärjestelmä ei voi saavuttaa suurta robustisuutta sekä korkeaa datan vesileimausastetta samalla kertaa. Tässä tutkimuksessa keskitytään kolmeen tutkimuskysymykseen koskien audiovesileimausta: (1) mikä on suurin saavutettava kapasiteetti jolla vesileimaan ei voida aistein havaita ja miten kyseistä rajaa lähestytään?, (2) miten vesileimausjärjestelmän havaitsemiskykyä voidaan parantaa kommunikaatiomalleihin perustuvilla algoritmeilla?, (3) kuinka parannetaan vesileimausjärjestelmän yleistä robustisuutta laittomia hyökkäyksiä vastaan hyväksi käyttäen hyökkäysten mallintamista vesileiman upotuksen yhteydessä. Tutkimuksessa yhdistetään teoriaa digitaalisesta signaalinprosessoinnista, audion psykoakustista mallinnuksesta ja kommunikaatioteoriasta tutkimustulosten empiiriseen validointiin. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat uusien erittäin suorituskykyisten algoritmien kehittäminen audiovesileimaukseen siten, että kehitettyjen algoritmien kompleksisuus on hyväksyttävällä tasolla. Kehitettyjen algoritmien suorituskyky on validoitu vesileimausta vastaan tehtyjen tavanomaisten hyökkäysten avulla. Tärkeimmät tekniset ratkaisut sisältävät algoritmeja, joiden avulla voidaan upottaa suurikapasiteettisiä vesileimoja alkuperäiseen signaaliin käyttäen kommunikaatioteoriasta peräisin olevia kanavamalleja sekä laittomien hyökkäysten mallintamisella tehtävä hyökkäysten havaitseminen ja kuvaus. Tutkimus sisältää myös perusteellisen, ajan tasalla olevan kirjallisuuskatsauksen digitaalisesta audiovesileimauksesta.

ISBN-10:
951-42-7383-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Cvejic Nedeljko
Tuotekoodi 013376
15,00 €