Future perspectives in foreign language education, Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 101

Tämä artikkelikokoelma perustuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen yksikössä pidettyyn vieraiden kielten pedagogiikan kolmannessa valtakunnallisessa seminaarissa idettyihin esityksiin. Artikkelien kirjoittajat pohtivat vieraan kielen tärkeää ja monipuolista roolia kansainvälistyvässä maailmassa. Kirjoittajat tarkastelevat kielikasvattajien tehtävää kielenoppijan itsenäisen, itseohjautuvan ja reflektiivisen oppimisen tukijoina. He käsittelevät myös sitä, kuinka oppijoille luodaan sellaisia tarkoituksenmukaisia ja merkityksellisiä oppimisympäristöjä, joissa kielellinen ja kulttuurienvälinen tietoisuus sekä teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet korostuvat. Kirjoittajat tutkivat myös Eurooppalaisen kielisalkun ja sen taustalla olevan viitekehyksen mukanaan tuomia uusia kielikasvatuksen haasteita.

ISBN-10:
951-42-7392-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mäkinen Kaarina & Kaikkonen Pauli & Korhonen Viljo (Eds.)
Tuotekoodi 013374
25,00 €