Brain injury and hazardous alcohol drinking in trauma patients, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 789

Tapaturmaiset aivovammat ovat suuri kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Ne aiheuttavat kuolleisuutta, sairastavuutta, työkyvyttömyyttä, selviytymättömyyttä ja henkistä sekä sosiaalista kärsimystä. Alkoholi ja aivovammat liittyvät toisiinsa. Alkoholi vaikeuttaa olennaisesti aivovammapotilaan alkututkimista. Alkoholin käyttöön liittyvistä aivovammoista on vähän tutkimuksia. Aivovamman toteamiseen on kehitteillä uusi menetelmä, joka helpottaa myös humalassa olevan potilaan tutkimista. Verestä mitattava proteiini S100B nousee kun aivokudosta tuhoutuu. Selvitimme proteiini S100B:n käyttöä aivovammojen alkudiagnostiikassa ja alkoholin ja aivovamman yhteyttä. Keräsimme Oulun Yliopistollisessa sairaalassa 385 potilaan tutkimusaineiston. Potilaiden luvalla otimme verinäytteitä ja haastattelimme heidät elämäntapojen ja oireiden selvittelemiseksi. Proteiini S100B osoittautui hyväksi menetelmäksi todeta aivovamma, ja se ennustaa myös aivovammasta toipumista. Parhaiten S100B osoittautui kuitenkin poissulkevan aivovamman; mikäli S100B on pään loukanneella normaali, potilaalla ei todennäköisesti ole aivovammaa. Suomalainen humalahakuinen juomistyyli osoittautui vahvaksi riskitekijäksi loukata päänsä. Yli 1,5 promillen humala lisää riskiä yli 3 kertaiseksi ja 2 promillen humala lähes kymmenkertaiseksi muihin vammapotilasiin verrattuna. Vammapotilaat ovat heti tapaturman jälkeen motivoituneita muuttamaan juomistapojaan. Lyhytkestoisen alkoholineuvonnan eli mini-intervention on todettu vähentävän alkoholin juomista ja vammapotilaiden uudelleen loukkaantumisriskiä. Tutkimuksessamme totesimme, että lähes kaikki alkoholin vaikutuksen alaisena loukkaantuneet osoittautuivat juovan alkoholia pitemmälläkin aikajänteellä haitallisesti. Päättelimme, että kaikki alkoholin vaikutuksen alaisena loukkaantuneet olisi syytä ohjata mini-interventioon. Näin vähennettäisi uudelleen loukkaantumisia, vammoista aiheutuvaa kärsimystä ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.

ISBN-10:
951-42-7378-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Savola Olli
Tuotekoodi 013369
12,00 €