Golgi-associated anion exchanger, AE2. Identification, cell type specific targeting and structural role in the Golgi complex, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 416

Anioninvaihtaja-proteiini AE2 on anioninvaihtajaperheen jäsen, johon AE2:n lisäksi kuuluvat AE1, AE3, ja AE4. Anioninvaihtajat ovat bikarbonaatti/kloridi-vaihtajia, jotka läpäisevät solukalvon useaan kertaan. Niiden tärkein tehtävä on säädellä solun sisäistä pH:ta ja kloridi-konsentraatiota. Anioninvaihtajaproteiinien on aikaisemmin ajateltu sijaitsevan pääasiassa solukalvolla, mutta on olemassa myös viitteitä siitä, että anioninvaihtaja-proteiineja löytyy solun sisäisiltä kalvoilta. Tässä väitöskirjatyössä on osoitettu molekyylibiologisten ja solubiologisten menetelmien avulla, että anioninvaihtajaproteiini sijaitsee myös Golgin laitteen kalvostolla. Tämä proteiini identifioitiin anioninvaihtajaperheen jäseneksi, AE2:ksi ja sen täyspitkäksi muodoksi. Sen lisäksi työssä osoitetaan, että AE2:n kohdentaminen solussa on riippuvainen solutyypistä. Joissakin soluissa AE2 kohdennetaan solukalvolle kun toisissa soluissa proteiini kohdennetaan Golgin laitteeseen. Punasolussa oleva anioninvaihtaja, AE1, sitoutuu useisiin muihin solukalvolla oleviin proteiineihin. Niistä tärkein on ankyriini, joka toimii välittäjäproteiinina spektriiniverkoston kiinnittymiselle solukalvolle. Ankyriini sitoutuu sekä AE1:een että spektriiniin. Nämä proteiinit yhdessä muodostavat punasolussa solukalvon alaisen ns. solukuorikon, jonka avulla punasolu ylläpitää kaksoiskoveraa muotoaan. Tässä työssä esitimme hypoteesin, jonka mukaan Golgi-AE2 sitoutuu Golgi-spesifiseen ankyriini-muotoon. Golgin tukirangalla saattaa olla samankaltainen rakenteellinen tehtävä Golgissa kuin solukuorikolla punasolussa. Pystyimme osoittamaan mm. elektronimikroskopian avulla, että AE2 on tärkeä Golgin rakenteen ylläpitämisessä. Tämä tehtävä voi välittyä nimenomaan Golgin tukiranka-assosiaation kautta. Tämä työ on lisännyt tietoa anioninvaihtajien solun sisäisistä tehtävistä ja Golgin laitteen rakenteen ylläpidosta.

ISBN-10:
951-42-7375-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Holappa Katja
Tuotekoodi 013368
10,50 €