Nephrin. Role in the renal ultrafilter and involvement in proteinuria, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 412

Suomalaistyyppinen synnynnäinen nefroosi (NPHS1, CNF) on vakava perinnöllinen munuaistauti, jonka esiintyvyys Suomessa on noin 1:8000 vastasyntyneestä. NPHS1 ilmenee voimakkaana valkuaisvirtsaisuutena jo kohdussa ja tyypilliset nefroosin oireet näkyvät usein jo syntymähetkellä. Väitöskirjatyössä NPHS1-geeni paikannettiin geenimerkkien avulla kromosomiin 19q13.1. Geenialue sekvensoitiin ja alueelta löydettiin aikaisemmin tuntemattomia geenejä. Viiden geenien rakenne selvitettiin edelleen ja NPHS1-taudin aiheuttava geeni tunnistettiin vertaamalla potilaiden DNA-sekvenssiä kontrollihenkilöiden sekvenssiin. Suomalaisilta potilailta löydettiin kaksi erilaista mutaatiota, jotka kattoivat yhdessä 94% suomalaisista tapauksista. NPHS1-geeni kloonattiin ja geenin proteiinituotteelle, nefriinille, valmistettiin vasta-aineita käyttäen hyväksi bakteeri- ja nisäkässoluissa tuotettuja rekombinanttiproteiineja. Vasta-aineiden avulla tutkittiin nefriinin ilmentymistä munuaiskeräsissä. Kehittyvässä munuaisessa nefriini paikannettiin elektronimikroskopian avulla muodostumassa olevien epiteelisolujen, podosyyttien, välisiin soluliitoksiin. Kypsässä munuaiskeräsessä nefriini paikannettiin podosyyttien jalkalisäkkeiden väliseen "slit diaphragma" -rakenteeseen ja nefriini onkin ensimmäinen tähän, aikaisemmin lähes tuntemattomaan soluliitokseen paikannettu molekyyli. Nefriinin ilmentymistä tutkittiin vasta-aineiden avulla myös eräissä hankituissa munuaistaudeissa. Tutkituissa taudeissa nefriinin pitoisuuden havaittiin olevan merkittävästi pienentynyt. NPHS1-geenin mutaatioiden vaikutus, nefriinin rakenne ja sijainti sekä hankituissa munuaistaudeissa pienentynyt pitoisuus viittaavat siihen, että nefriini on tärkeä munuaisen suodattimen toiminnalle. Väitöskirjatyön tulokset viittaavat myös siihen, että "slit diaphragma"-soluliitoksella on tärkeä rooli alkuvirtsan suodattumisessa.

ISBN-10:
951-42-7348-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ruotsalainen Vesa
Tuotekoodi 013365
12,00 €