Cell lineage specific expression of matrix metalloproteinases -2 and -9 in transgenic mice, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 413

Matriksin metalloproteinaasien -2 ja -9 solulinjaspesifinen ilmentyminen transgeenisillä hiirillä Nisäkkäiden solunulkoisen matriksin metalloproteinaasit (MMP:t) hajottavat erilaisia sidekudosproteiineja. Tässä tutkimuksessa käytettiin transgeenisiä hiiriä soluspesifisten säätelyelementtien tutkimiseksi MMP-2- ja MMP-9 -geenejä edeltävältä DNA-alueelta. Transgeeniset hiiret tuotettiin mikroinjektioilla hedelmöitetyn munasolun esitumaan. Käytetyissä siirtogeeneissä tutkittavat säätelyalueet olivat liitettyinä α-galaktosidaasi -entsyymiä koodaavaan lac-Z geeniin. MMP-9 geenin säätelyalueen pituutta siirtogeenikonstrukteissa vaihtelemalla kyettiin määrittämään sekvenssistä alue, joka oli tarpeellinen geenin toimimiseksi mm. luun osteoklasteissa ja parantuvan haavan vaeltavissa keratinosyyteissä. Niissä soluissa MMP-9:n on havaittu toimivan myös in vivo. Kun kyseinen MMP-9:n säätelyalue liitettiin ihmisen MMP-proteiinien kudosspesifistä inhibiittoria (hTIMP-1) koodaavaan geeniin siirtogeenisten hiirten tuottamiseksi, havaittiin syntyneiden eläinten kehittyvän ja lisääntyvän normaalisti. Ihon haavojen paraneminen oli kuitenkin merkittävästi hidastunut, mutta ei kokonaan estynyt näillä hiirillä. Hiiret tuottivat hTIMP-1:tä keratinosyyteissä haavan paranemisen aikana. In situ -zymografialla todettiin MMP-2:n ja -9:n gelatinolyyttinen aktiivisuus lähes kokonaan estyneeksi. Tutkittaessa MMP-2 geeniä edeltävää 6500 emäspari säätelyaluetta siirtogeenisillä hiirillä, havaittiin lacZ-reportterigeenin toimivan hiiren sikiön mesenkymaalisissa soluissa alueilla, joissa mm. tyvikalvoa hajotetaan ja epiteelisolut invasoivat mesenkymaaliseen kudokseen. Tutkittavasta MMP-2:n säätelyalueesta löydettiin tietokoneanalyysien avulla kolme konservoitunutta säätelyaluetta ihmisen, hiiren ja rotan välillä.

ISBN-10:
951-42-7353-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Salonurmi Tuire
Tuotekoodi 013363
11,00 €